zawiadomienie o walnym zebraniu

ZAWIADOMIENIE

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty” w Olsztynie, działając na podstawie § 86 ust. 2 pkt. 6 Statutu uprzejmie zawiadamia, że LVII Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni odbędzie się 24 lipca 2020 r. (piątek) o godz. 17.00 w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7 przy ul. Krasickiego 2 w Olsztynie.

Skan dokumentu do pobrania