komunikat-rozliczenie-wody

KOMUNIKAT

Informujemy, że Rada Nadzorcza działając na podstawie przepisów statutu Spółdzielni podjęła uchwałę o odstąpieniu od dokonania kwartalnego rozliczenia zimnej i ciepłej wody za III kwartał 2020 roku. Tym samym koszty zużycia zimnej wody i odprowadzania ścieków oraz koszty podgrzania wody za trzeci kwartał br. zostaną rozliczone łącznie z IV kwartałem 2020
roku.