WOLNE LOKALE UŻYTKOWE

OGŁOSZENIE O WOLNYCH LOKALACH UŻYTKOWYCH

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Jaroty” w Olsztynie, ul. Wańkowicza 9, tel. (89) 543-55-03, fax (89) 543-55-45, www.smjaroty.pl posiada wolne lokale użytkowe do wynajęcia przy ul.:

Lp. Ulica Położenie Powierzchnia około
1 Orłowicza 1A parter po byłej wymiennikowni 421 m2
2 Orłowicza 4 parter 103 m2
3 Orłowicza 12 parter 550 m2
4 Orłowicza 31 parter po byłej wymiennikowni 134 m2
5 Orłowicza 31 parter 142 m²
6 Murzynowskiego 18 I piętro 25 m2
7 Murzynowskiego 22C parter 12 m2
8 Murzynowskiego 22C parter 213 m2
9 Murzynowskiego 10C piwnica 72 m2
10 Murzynowskiego 10C parter 134 m2
11 Barcza 8 parter 108 m2
12 Barcza 11A parter po byłej wymiennikowni 276 m2
13 Barcza 11A parter po byłej wymiennikowni 56 m2
14 Wańkowicza 24 parter 83 m2
15 Wilczyńskiego 6A piwnica 77 m2
16 Hanowskiego 10* parter pawilonu 92 m2
17 Hanowskiego 10* parter 141 m2
18 Jaroszyka 3 piwnica 44 m2
19 Świtycz-Widackiej 1A przyziemie po byłej wymiennikowni 103 m2
20 Świtycz-Widackiej 1A przyziemie po byłej hydroforni 60 m2
21 Burskiego 18 parter 16 m2
22 Gębika 2 parter 46 m2
23 Sikiryckiego 9 parter 38 m2
24 Żurawskiego 4A** przyziemie po byłej hydroforni 49 m2
25 Żurawskiego 21A** przyziemie po byłej hydroforni 36 m2
26 Żurawskiego 18A** przyziemie po byłej hydroforni 34 m2
27 Gębika 26A** przyziemie po byłej hydroforni 43 m2
28 Gębika 16A** przyziemie po byłej hydroforni 43 m2
29 Panasa 6A** przyziemie po byłej hydroforni 32 m2
30 Turkowskiego 5A** przyziemie po byłej hydroforni 48 m2
31 Wachowskiego 14A** przyziemie po byłej hydroforni 48 m2
32 Sobocińskiego 2** przyziemie po byłej hydroforni 43 m2
33 Wiecherta 21** przyziemie po byłej hydroforni 72 m2