komunikat 21-01-2021

UWAGA!

W związku z powtarzającymi się w ostatnim czasie zatorami instalacji kanalizacyjnej, spowodowanymi wrzucaniem do muszli klozetowej, zlewozmywaków i umywalek substancji i przedmiotów, które nie powinny się tam znaleźć, Spółdzielnia Mieszkaniowa „Jaroty” informuje, że na podstawie: § 14 ust. 8 Regulaminu używania lokali oraz porządku domowego w zasobach mieszkaniowych SM „Jaroty” w OlsztynieDZIAŁANIE TAKIE JEST NIEDOZWOLONE!


Jednocześnie przypominamy, czego nie wolno wrzucać do kanalizacji:

  • pampersów, nawilżonych chusteczek, materiałów opatrunkowych, rajstop, szmat – bywają często przyczyną powstawania zatorów, gdyż łączą się w sploty i uniemożliwiają swobodny przepływ ścieków wewnątrz rury;
  • kości, resztek żywności, odpadów kuchennych, tłuszczy, olejów, które pod wpływem zimnej wody tężeją w rurach i zmniejszają ich średnicę, a łącząc się z innymi śmieciami tworzą nieprzepuszczalną bryłę;
  • niedopałków papierosów, lekarstw, farb oraz chemikaliów i innych domowych środków czystości – zawarte w nich substancje chemiczne szkodą mikroflorze w oczyszczalni ścieków;
  • igieł – stanowią one ogromne zagrożenie dla pracowników sieci kanalizacyjnej, gdyż najczęściej są niewidoczne, mogą przebić rękawice i boleśnie ukłuć, powodując ryzyko zakażenia, np. wirusem HIV czy żółtaczką;
  • materiałów budowlanych – gruzu, gipsu lub tynku, bowiem opadają na dno przewodów kanalizacyjnych tworząc zwarte, trudne do usunięcia zatory.

Przestrzeganie przez Państwa powyższych zasad przyczyni się do zmniejszenia liczby zatorów w instalacji, co jest nie tylko uciążliwe dla wszystkich mieszkańców  budynku, gdyż może m.in. skutkować cofaniem się ścieków i zalewaniem mieszkań, ale również jest bardzo szkodliwe dla środowiska!