przetarg 08-02-2021

Spółdzielnia Mieszkaniowa „JAROTY” w Olsztynie, ul. Wańkowicza 9, tel. 89 543-55-03 ogłasza zapytanie ofertowe na wykonanie na podstawie zlecenia:

 

  1. projektu budowlano-wykonawczego dostosowania RG i układu pomiarowego,
  2. robót elektrycznych, w celu zmniejszenia mocy umownej dla pawilonu usługowego przy ul. Sikiryckiego 9.

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu ZAPYTANIA OFERTOWEGO zamieszczono na stronie internetowej.

Oferty należy składać do 19.02.2021 r. godz. 9:00  w sekretariacie Spółdzielni lub na adres e-mail: sekretariat@smjaroty.pl