ważna informacja

WAŻNA INFORMACJA

Informujemy, że Rada Nadzorcza S.M. „Jaroty” Uchwałą Nr 39/2020 z 27.10.2020 r. wprowadziła zmiany do Regulaminu kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat  za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty”  w Olsztynie.

Zmianie uległy między innymi zapisy dotyczące okresu rozliczania kosztów zużycia wody. Zgodnie z zapisami § 8 ust. 1 okresem rozliczeniowym kosztów zużycia wody zimnej i odprowadzania ścieków jest półrocze, a więc najbliższy termin odczytu wodomierzy mieszkaniowych przypada na 30 czerwca 2021 roku.

Przypominamy, że aktualna treść Regulaminu kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty” w Olsztynie dostępna jest na stronie internetowej Spółdzielni: www.smjaroty.pl