ZAWIADOMIENIE O WALNYM ZEBRANIU

ZAWIADOMIENIE
O ZARZĄDZENIU PODJĘCIA PRZEZ WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁDZIELNI UCHWAŁ NA PIŚMIE

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty” w Olsztynie, działając na podstawie art. 36 § 9-13 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo Spółdzielcze (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 648), zawiadamia o zarządzeniu podjęcia przez Walne Zgromadzenie Spółdzielni uchwał na piśmie w niezbędnym zakresie i głosowaniu na piśmie, które odbędzie się:

21 maja 2021 r. (piątek) od godz. 13:00 do godz. 19:00
w siedzibie Klubu „Akant” przy ul. Kanta 11 w Olsztynie.

ODNOŚNIK DO PEŁNEJ WERSJI DOKUMENTU