Informacja Karta Dużej Rodziny

ZWOLNIENIE Z CZĘŚCI OPŁAT ZA ODPADY KOMUNALNE

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z § 7.1 ust. 2 Uchwały nr XXXI/522/21 Rady Miasta Olsztyna z dnia 24 Lutego 2021 r (link http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/WDU_N/2021/870/akt.pdf) członkom rodzin wielodzietnych spełniającym warunki przyznania KARTY DUŻEJ RODZINY (zgodnie z Ustawą o Karcie Dużej Rodziny z dnia 5 grudnia 2014 r.) przysługuje prawo do zwolnienia z części opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 5 zł miesięcznie za każdego członka rodziny wielodzietnej zamieszkującego pod wspólnym adresem.

W celu skorzystania z ulgi należy wypełnić dokument „Zwolnienie z części opłat za gospodarowanie odpadami – Karta Dużej Rodziny”, który znajduje się w zakładce Dokumenty – Formularze i Wnioski https://smjaroty.pl/formularze-wnioski/.
Podpisany dokument wraz z załącznikami można składać w formie elektronicznej na adres  sekretariat@smjaroty.pl lub w formie papierowej w Administracjach Osiedli.

Dokumenty złożone do 15-go dnia miesiąca zostaną uwzględnione w rozliczeniach w danym miesiącu, a po 15-tym – od następnego miesiąca.

O Kartę Dużej Rodziny mogą ubiegać się rodzice lub rodzic, którzy wychowują lub kiedykolwiek wychowywali co najmniej troje dzieci. Także rodzice lub rodzic, którzy są obecnie emerytami, a ich dzieci są już dorosłe.
Karta Dużej Rodziny oferuje otwarty katalog uprawnień oraz zniżek. Jej posiadacze mogą korzystać ze zniżek w zakresie ofert kulturalnych, rekreacyjnych, sportowych, usług zdrowotnych czy transportowych na terenie całego kraju, a w Olsztynie między innymi z ulgi w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zachęcamy osoby uprawnione do skorzystania z przysługującego im częściowego zwolnienia z opłat.

Warunki otrzymania Karty Dużej Rodziny oraz więcej informacji znajdą Państwo na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej:
https://www.gov.pl/web/rodzina/karta-duzej-rodziny-ogolne

lub na stronie Urzędu Miasta Olsztyna:
https://duzarodzina.olsztyn.eu/