Przetarg-28-02-2022-tap

Spółdzielnia Mieszkaniowa „JAROTY” w Olsztynie, ul. Wańkowicza 9, tel. 89 543 55 00,
fax 89 543 55 45 ogłasza przetarg nieograniczony na:

ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJĄCE NA WYKONANIU:

 1. remontu 340 szt. balkonów i loggii w budynkach mieszkalnych,
 2. malowania elewacji 19 budynków mieszkalnych i malowania elewacji 1 budynku usługowego,
 3. docieplenia ścian 1 budynku usługowego,
 4. docieplenia stropodachu 1 budynku usługowego,
 5. docieplenia dachu 1 budynku mieszkalnego,
 6. wymiany orynnowania 8 budynków mieszkalnych i 1 budynku usługowego,
 7. remontu zadaszeń wiatrołapów 2 budynków mieszkalnych,
 8. malowaniu konstrukcji stalowych zadaszeń 4 budynków mieszkalnych
 9. malowaniu zewnętrznych balustrad schodów wejściowych 7 budynków mieszkalnych,
 10. remontu schodów i tarasu 1 budynku usługowego,
 11. remontu opasek betonowych 21 budynków mieszkalnych, zarządzanych i należących do zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty” w Olsztynie.

Termin realizacji całości zamówienia – do 31 października 2022r.

Czytaj dalej