KOMUNIKAT WODOMIERZE

KOMUNIKAT SM JAROTY

Szanowni Państwo,

zwracamy się z prośbą o podanie odczytów wodomierzy na dzień 31.03.2022 r., co umożliwi dokonanie rozliczenia kosztów odpadów komunalnych w I kwartale 2022 r. po niższych, dotychczasowych stawkach.

Rada Miasta Olsztyna Uchwałą nr XLII/693/22 z dnia 23 lutego 2022 r. podwyższyła opłatę za gospodarowanie odpadami w nieruchomościach zamieszkałych z 8,40 zł za 1m3 na 9,70 zł za 1 m3. Nowa stawka będzie obowiązywać od 01.04.2022 r.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią Uchwały Rady Miasta:
https://prawomiejscowe.pl/UrzadMiastaOlsztyna/document/817366/Uchwa%C5%82a-XLII_693_22

Jednocześnie przypominamy, że stawka ta dotyczy opłat pobieranych od właścicieli nieruchomości, a więc dotyczy opłaty wnoszonej przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Jaroty” na rzecz Gminy Olsztyn.

Poniesione przez Spółdzielnię koszty zostaną następnie rozliczone pomiędzy Spółdzielnią,
a użytkownikami lokali mieszkalnych proporcjonalnie do indywidualnego zużycia wody w lokalu.

Uchwała ta podwyższa również wysokość zwolnienia z części opłat osobom, którym przysługuje Karta Dużej Rodziny zamieszkującym na danej nieruchomości z 5 zł za osobę na 6 zł za osobę miesięcznie.