Przetarg 05 TAP

Spółdzielnia Mieszkaniowa „JAROTY” w Olsztynie, ul. Wańkowicza 9, tel. 89 543 55 03,
fax 89 543 55 45 ogłasza przetarg nieograniczony na

wykonanie robót remontowo-budowlanych w  budynkach mieszkalnych zarządzanych i należących do  zasobów  Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty” w Olsztynie w zakresie:

  1. Ułożenia terakoty na schodach i podestach 19 klatek schodowych w 6 budynkach (z wymianą 45 szt. drzwi do korytarzy piwnicznych w budynkach, które  tego wymagają).
  2. Remontu z wymianą okładzin 22 sztuk zewnętrznych schodów i podestów wejściowych do 13 budynków

Termin realizacji zamówienia – do 31 marca 2023 r.

(szczegółowo zgodnie ze Specyfikacją – w odniesieniu do zadań nr 7, 8 i 9 obejmujących zakres robót z pkt. 2 związanych z remontem i wymianą okładzin 22 sztuk zewnętrznych schodów i podestów wejściowych do 13 budynków, termin realizacji zamówienia – zakończenia robót nie może być późniejszy niż 17.10.2022 r.)

Czytaj dalej