przetarg 06 TAP

Spółdzielnia Mieszkaniowa „JAROTY” w Olsztynie, ul. Wańkowicza 9, tel. 89 543 55 03,
fax 89 543 55 45 ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane polegające na wykonaniu:
  1. remontu 187 szt. balkonów i loggii w budynkach mieszkalnych,
  2. malowania elewacji 5 budynków mieszkalnych i elewacji 1 budynku usługowego,
  3. docieplenia 1 budynku usługowego,
  4. docieplenia stropodachu 1 budynku usługowego,
  5. docieplenia dachu 1 budynku mieszkalnego,
  6. wymiany orynnowania 1 budynku mieszkalnego i 1 budynku usługowego,
  7. remontu schodów i tarasu 1 budynku usługowego,
  8. remontu opasek betonowych 12 budynków mieszkalnych,
    zarządzanych i należących do zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty” w Olsztynie.

Termin realizacji zamówienia – do 31 maja 2023 r.

Czytaj dalej