ZAWIADOMIENIE O WZ 2

ZAWIADOMIENIE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty” w Olsztynie, działając na podstawie § 86  ust. 2 pkt 6 Statutu uprzejmie zawiadamia, że LVIII Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni odbędzie się w dniu 5 sierpnia (piątek) o godz. 17.00 w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7 przy ul. Krasickiego 2 w Olsztynie.

Link do pełnej wersji zawiadomienia