Uruchomienie sezonu grzewczego 2022

K O M U N I K A T

Informujemy, że uwzględniając prognozy pogody, w szczególności nocne spadki temperatury poniżej 100C i opady deszczu w nadchodzącym tygodniu, uruchamiamy dostawę ciepła na cele centralnego ogrzewania do budynków Spółdzielni z dniem 16.09.2022 r.

Jednocześnie przypominamy, że w momencie uruchamiania centralnego ogrzewania wszystkie zawory grzejnikowe w Państwa mieszkaniach powinny być w położeniu „PEŁNE OTWARCIE” w celu uniknięcia zapowietrzenia instalacji.