WOLNE LOKALE UŻYTKOWE

OGŁOSZENIE O WOLNYCH LOKALACH UŻYTKOWYCH

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Jaroty” w Olsztynie, ul. Wańkowicza 9, tel. (89) 543–55–03, fax (89) 543–55–45, www.smjaroty.pl posiada wolne lokale użytkowe do wynajęcia przy ul.:

Lp. Adres Osiedle Położenie Powierzchnia około – w m2
1 BARCZA 11 A Nagórki parter po byłej wymiennikowni 276
2 BARCZA 12 Nagórki piwnica + I piętro 689
3 MURZYNOWSKIEGO 22 C Nagórki parter 213
4 ORŁOWICZA 1 A Nagórki parter po byłej wymiennikowni i hydroforni 421
5 ORŁOWICZA 31 Nagórki parter po byłej wymiennikowni 134
6 ORŁOWICZA 31 Nagórki parter po byłej wymiennikowni 142
7 WAŃKOWICZA 24 Nagórki parter 83
8 BURSKIEGO 14 A Jaroty po hydroforni 64
9 HANOWSKIEGO 10 Jaroty parter 141
10 HERDERA 13 Jaroty po hydroforni 41
11 HERDERA 18 Jaroty po hydroforni 41
12 KANTA 24 Jaroty po hydroforni 37
13 KANTA 46 Jaroty po hydroforni 42
14 MROZA 30 Jaroty po hydroforni 48
15 WIECHERTA 10 Jaroty po hydroforni 58
16 WIECHERTA 21 Jaroty przyziemie po byłej hydroforni 72
17 WILCZYŃSKIEGO 6 A Jaroty piwnica 77
18 GĘBIKA 26 A Pieczewo przyziemie po byłej hydroforni 43
19 SIKIRYCKIEGO 9 Pieczewo I piętro 33
20 SOBOCIŃSKIEGO 2 Pieczewo przyziemie po byłej hydroforni 43
21 ŚWITYCZ-WIDACKIEJ 1 A Pieczewo przyziemie po byłej wymiennikowni 103
22 ŚWITYCZ-WIDACKIEJ 1 A Pieczewo przyziemie po hydroforni 60
23 TURKOWSKIEGO 5 A Pieczewo przyziemie po hydroforni 48
24 ŻURAWSKIEGO 21 A Pieczewo przyziemie po hydroforni 36

W przypadku pytań dotyczących stanu technicznego, wyposażenia, ewentualnych zdjęć lub umówienia się na obejrzenie lokalu, prosimy o kontakt z pracownikami Administracji Osiedlowej:

przy ul. Jeziołowicza 11 – „Pieczewo”  (tel. 89 543 55 59);
przy ul. Jaroszyka 14 –  „Jaroty”  (tel. 89 543 55 64);
przy ul. Wańkowicza 9 – „Nagórki”  (tel. 89 543 55 12).