INFORMACJA TR

INFORMACJA

Informujemy, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu w dniu 03.10.2022 r. wyłoniono firmę METRONA POLSKA Pomiary i Rozliczenia Sp. z o.o. na świadczenie usługi rozliczeniowej kosztów centralnego ogrzewania w zasobach Spółdzielni.

Usługa rozliczeniowa obejmuje:

    • demontaż istniejących podzielników kosztów,
    • montaż elektronicznych podzielników kosztów z odczytem radiowym,
    • serwis rozliczeniowy.

Umowa będzie sukcesywnie realizowana w poszczególnych budynkach na koniec aktualnie przyjętych 12-to miesięcznych okresów rozliczeniowych kosztów ogrzewania mieszkań. O terminie odczytów obecnie zamontowanych podzielników i montażu elektronicznych podzielników z odczytem radiowym będą Państwo informowani w formie ogłoszeń, umieszczanych w gablotach informacyjnych na klatkach schodowych. W listopadzie br. wykonawca przystąpi do realizacji umowy w budynkach, dla których okres rozliczeniowy kończy się 31.10.2022 r.

Pracownicy firmy METRONA POLSKA Pomiary i Rozliczenia Sp. z o.o. będą wyposażeni w identyfikatory i upoważnienia potwierdzające ich prawo wejścia do lokali. Podczas odczytu i montażu w lokalu powinna być obecna osoba, której przysługuje tytuł prawny do lokalu lub osoba przez nią upoważniona. Uznaje się, że osoba udostępniająca lokal jest upoważniona do potwierdzenia dokonania odczytu i wymiany podzielników przez złożenie podpisu na urządzeniu mobilnym – tablecie.

W celu sprawnego przeprowadzenia odczytu i montażu nowych podzielników, prosimy Państwa o udostępnienie lokali w wyznaczonych terminach i przygotowanie dostępu do grzejników.
Za utrudnienia przepraszamy.

Dodatkowych informacji udziela Dział Rozliczeń Mediów i Remontów, tel. 89 543 55 60 i 89 543 55 33.