Przetarg 01-02-2023 TAP

Spółdzielnia Mieszkaniowa „JAROTY” w Olsztynie, ul. Wańkowicza 9, tel. 89 543 55 03,
fax 89 543 55 45, e-mail: sekretariat@smjaroty.pl ogłasza ustny przetarg na

ogłasza przetarg nieograniczony na wykonywanie usług stałych na terenach i w budynkach  Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty”  w Olsztynie polegających na:

  1. Całorocznym utrzymaniu terenów osiedla „Pieczewo” należących do zasobów lub zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Jaroty”164 389,6 m2 zakresie m.in. stałego utrzymywania czystości i porządku, usuwania skutków zimy i niekorzystnych warunków atmosferycznych, konserwacji zieleni oraz innych drobnych prac w budynkach mieszkalnych i usługowych tj. roznoszenie  korespondencji i ogłoszeń, okresowa deratyzacja, dezynfekcja lub dezynsekcja.
  2. Wykonywaniu stałego sprawdzania występowania oraz usuwania skutków niekorzystnych warunków atmosferycznych w sezonie zimowym ( m.in. opadów, osadów atmosferycznych, wiatrów, temperatury, itp.) na chodnikach, w tym ciągach pieszo-jezdnych oraz schodach terenowych 7320,0 m  położonych na   terenach osiedla „Pieczewo”,  za których utrzymanie  odpowiada Zamawiający.


Czytaj dalej