Komunikat PWIK

WIOSENNE PŁUKANIE SIECI WODOCIĄGOWYCH

W dniach 11 – 24 kwietnia 2023 r. Olsztyńskie Wodociągi będą prowadzić wiosenne płukanie sieci i magistral wodociągowych. W czasie płukania sieci wodociągowych mogą nastąpić zmiany klarowności wody oraz wahania ciśnienia.

Harmonogram dla osiedli Nagórki, Jaroty, Pieczewo:
20.04.2023 r.
* Magistrala wodociągowa od SUW Jaroty: ul. Krasickiego,
ul. Wańkowicza, ul. Boenigka.
* ul. Wilczyńskiego, ul. Wachowskiego, ul. Gębika
23-24.04.2023 r.
* Osiedle: Nagórki, Jaroty, Pieczewo.

Bliższe informacje można uzyskać pod bezpłatnym numerem telefonu Pogotowia Wod-Kan – 994 lub 798 841 578.
Podczas płukania woda spełnia wymagania fizykochemiczne oraz biologiczne określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. nr 2294 z 2017 r.).