OGŁOSZENIE BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Jaroty” w Olsztynie, ul. Wańkowicza 9 zaprasza do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023 i rok obrotowy 2024.

Oferta powinna zawierać:

  1. Nazwę i adres firmy oraz poświadczony wpis na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych.
  2. Wykaz podmiotów, w których oferent przeprowadził badanie sprawozdań finansowych w ciągu ostatnich 3 lat, za szczególnym uwzględnieniem spółdzielni mieszkaniowych.
  3. Kwotę wynagrodzenia brutto za badanie sprawozdania finansowego.
  4. Potwierdzenie zawarcia obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych.
  5. Wstępny plan i termin badania sprawozdania finansowego – oczekiwany termin przekazania raportu wraz z opinią: 19.04.2024 r.

Oferty należy składać do 13.10.2023 r. na adres:

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Jaroty”
ul. Wańkowicza 9
10-684 Olsztyn