OGŁOSZENIE O PRACĘ

OGŁOSZENIE O PRACĘ

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Jaroty” w Olsztynie  poszukuje kandydatów na stanowisko:

Kierownika  Administracji Osiedla

Do zadań przypisanych stanowisku należy między innymi:

 • Prowadzenie całokształtu spraw administracyjnych osiedla, dot. eksploatacji mieszkań, lokali użytkowych i spraw związanych z utrzymaniem czystości, porządku oraz warunków bhp i ppoż.
 • Nadzór nad wykonywaniem bieżącej konserwacji przez konserwatorów urządzeń, sprzętu, budynków i otoczenia oraz terminowe i rzetelne usuwanie usterek zgłaszanych przez mieszkańców.
 • Sprawowanie nadzoru nad odbiorem prac w zakresie utrzymania czystości, porządku i pielęgnacji zieleni.
 • Prowadzenie kontroli z zakresu przestrzegania przez mieszkańców regulaminów.
 • Prowadzenie ewidencji lokali użytkowych.
 • Nadzór nad właściwym stanem technicznym i wyposażenie placów zabaw dla dzieci.
 • Planowanie remontów oraz udział w odbiorach technicznych i jakościowych.
 • Współpraca z pogotowiem technicznym w zakresie usuwania awarii instalacji c.o., wod.-kan., gazowych i energetycznych.
 • Nadzór nad realizacją zadań remontowych, konserwacyjnych oraz technicznej obsługi budynków.
 • Obsługa mieszkańców w sprawach dotyczących eksploatacji lokali.
 • Właściwa organizacja pracy, kontrola przestrzegania dyscypliny pracy, nadzorowanie należytego wypełniania obowiązków służbowych przez podległych pracowników.

Wymagania: 

 • Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku.
 • Wiedza na temat gospodarowania nieruchomościami.
 • Wykształcenie wyższe techniczne.
 • Wysoka kultura osobista.
 • Znajomość komputera i obsługi WORD, EXCEL.
 • Dyspozycyjność.
 • Sumienność i umiejętność organizacji pracy.
 • Umiejętność zarządzania zespołem.
 • Zaangażowanie w wykonywane obowiązki.
 • Wysoka odporność na stres.

Dodatkowym atutem będzie: 

 • znajomość funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych

Oferujemy:

 • Wynagrodzenie adekwatne do posiadanych umiejętności.
 • Stabilne zatrudnienie.
 • Umowę o pracę na pełen etat.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Jaroty”, 10-684 Olsztyn, ul. Wańkowicza 9, bądź osobiście w sekretariacie pok. 101 do dnia 15 listopada 2023 roku. Przewidujemy zatrudnienie od 1 stycznia 2024 r.

Przesyłając CV przekazujecie Państwo dane osobowe, których administratorem będzie Spółdzielnia Mieszkaniowa „Jaroty” w Olsztynie, która będzie je przetwarzać w celu przeprowadzenia rekrutacji.

Zarząd SM „Jaroty”