PIĘKNA INICJATYWA

PIĘKNA INICJATYWA

29 października 2023 roku jeden z naszych członków – Tomasz Cygański – zorganizował piękną imprezę charytatywną – I Cygańska Pętla, której głównym założeniem była zbiórka pieniędzy na rehabilitację i zajęcia wspierające rozwój Felka Sternickiego. Organizator imprezy to młody i ambitny nauczyciel wychowania fizycznego w VI Liceum Ogólnokształcącym im. Gabriela Narutowicza w Olsztynie, zaś Felek Sternicki to jego 8-letni sąsiad przemierzający świat z zespołem Downa.

Całość imprezy polegała na dwukrotnym pokonaniu Cygańskiej Pętli – (razem 7 km) trasy wyznaczonej nad Jeziorem Kielarskim. Warto w tym miejscu dodać, że organizator, to utytułowany biegacz amator, zaangażowany sportowo i jak się okazuje – również społecznie. Całość imprezy połączona została ze zbiórką funduszy dla Felka, a także licznymi licytacjami wyrobów rękodzieła, akcesoriów sportowych oraz voucherów na treningi. Panu Tomaszowi do ww. akcji udało się pozyskać wielu sponsorów, a także otrzymać wsparcie Lasów Państwowych oraz Wójta Gminy Stawiguda, na terenie której odbyła się rzeczona impreza.

Całość zbiórki zakończona została losowaniem wśród uczestników biegu wielu ciekawych nagród, ogniskiem i słodkim poczęstunkiem przygotowanym przez osoby chętne do pomocy w akcji charytatywnej.

W tej pięknej sąsiedzkiej inicjatywie wzięło udział około 100 uczestników oraz dodatkowo wiele osób kibicujących biegaczom. Dzięki temu na subkonto Felka w Fundacji Dzieciom Zdążyć z Pomocą wpłynie kwota ponad 10.000 zł!

Miejmy nadzieję, że ta niezwykła i pochodząca z głębi serca inicjatywa będzie inspiracją dla naszych mieszkańców do angażowania się w podobne akcje wsparcia i rozwoju. Niejako natchnieni godną naśladowania postawą Pana Tomasza Cygańskiego zachęcamy naszych członków do dzielenia się z nami informacjami o tego rodzaju pięknych inicjatywach, celem promowania tak inspirujących postaw.