WYMIANA WODOMIERZY

KOMUNIKAT
WYMIANA WODOMIERZY MIESZKANIOWYCH

Przepisami ustawy z dnia 20.04.2021 r. o zmianie ustawy o efektywności energetycznej oraz niektórych innych ustaw Spółdzielnia została zobowiązana do zastąpienia istniejących wodomierzy urządzeniami z funkcją zdalnego odczytu.

W związku z powyższym informujemy, że w dniu 28.11.2023 r. została podpisana umowa na dostawę i montaż wodomierzy mieszkaniowych ciepłej i zimnej wody ze zdalnym odczytem wraz z przekazywaniem danych z firmą METRONA POLSKA Pomiary i Rozliczenia Sp. z o.o. Wykonawca został wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego.

Koszt wymiany 1 szt. wodomierza typu PICOFLUX AIR wynosi 162,00 zł brutto, opłata za usługę związaną z przekazywaniem danych wynosi 0,31 zł/szt. wodomierza/m-c.

Spłata należności za wymianę wodomierzy zostanie rozłożona na 60 rat, płatnych od 1.07.2024 r. razem z opłatami za używanie mieszkania.

Harmonogram realizacji

  • Osiedle NAGÓRKI:    04.12.2023 r. – 30.03.2024 r.
  • Osiedle JAROTY:       01.01.2024 r. – 30.09.2024 r.
  • Osiedle PIECZEWO:  01.07.2024 r. –  30.11.2024 r.

O konkretnych terminach montażu wodomierzy będziecie Państwo informowani w formie ogłoszeń, umieszczanych w gablotach w klatkach schodowych oraz na naszej stronie internetowej.

W celu sprawnej realizacji robót prosimy o zapewnienie pracownikom swobodnego dostępu do pomieszczeń, w których znajdują się wodomierze i umożliwienie łatwego dostępu do miejsca, w którym nastąpi montaż.

Prace rozpoczynamy w budynkach: