WYMIANA WODOMIERZY 2

KOMUNIKAT
WYMIANA WODOMIERZY MIESZKANIOWYCH
HARMONOGRAM od 11.12.2023 r. do 20.12.2023 r.

W celu sprawnej realizacji robót prosimy o zapewnienie pracownikom swobodnego dostępu do pomieszczeń, w których znajdują się wodomierze i umożliwienie łatwego dostępu do miejsca,
w którym nastąpi montaż.