MIKOŁAJKI

MIKOŁAJKI W KLUBACH KULTURY SM ,,JAROTY”

W Klubie ,,Akant” 2 grudnia 2023 r., a następnego dnia w Klubie ,,Na Górce” odbyły się spotkania mikołajkowe, podczas których gry i zabawy mikołajkowe przygotowała i poprowadziła Marta Aleksandra Abłam. Dzieci bawiły się wspólnie z Mikołajem, który częstował ich cukierkami. W spotkaniach uczestniczyło bardzo dużo dzieci w różnym wieku i wszystkie bawiły się świetnie.