WYMIANA WODOMIERZY – AKTUALIZACJA

AKTUALIZACJA KOMUNIKATU
WYMIANA WODOMIERZY MIESZKANIOWYCH

W celu sprawnej realizacji robót prosimy o zapewnienie pracownikom swobodnego dostępu do pomieszczeń, w których znajdują się wodomierze i umożliwienie łatwego dostępu do miejsca, w którym nastąpi montaż.