KOMUNIKAT WYMIANA WODOMIERZY

KOMUNIKAT
WYMIANA WODOMIERZY MIESZKANIOWYCH
HARMONOGRAM od 29.01.2024 r. do 03.02.2024 r.

Adres Data Klatki/Piętra/nr mieszkania Godziny
Murzynowskiego 4 2024-01-29 klatka I 9.00 – 17.00
Murzynowskiego 4 2024-01-30 klatka II 9.00 – 17.00
Murzynowskiego 4 2024-01-31 klatka III 9.00 – 17.00
Murzynowskiego 17 2024-02-01 klatka I 9.00 – 17.00
Murzynowskiego 17 2024-02-02 klatka II 9.00 – 17.00
Murzynowskiego 17 2024-02-03 klatka III 9.00 – 17.00
Wańkowicza 24 2024-01-29 klatka I, II 9.00 – 17.00
Orłowicza 21 2024-01-29 klatka I, II – mieszkania 1 – 15 8.00 – 17.00
Orłowicza 21 2024-01-30 klatka II, III – mieszkania 16 – 30 8.00 – 17.00
Orłowicza 21 2024-01-31 klatka IV, V – mieszkania 31 – 50 8.00 – 17.00
Orłowicza 5 2024-01-30 klatka I 15.30 – 20.00
Orłowicza 5 2024-01-31 klatka II 15.30 – 20.00
Orłowicza 5 2024-02-01 klatka III 15.30 – 20.00
Boenigka 17 2024-01-29 klatka I 9.00 – 17.00
Boenigka 17 2024-01-30 klatka II 9.00 – 17.00
Boenigka 15 2024-01-31 klatka I 9.00 – 17.00
Boenigka 15 2024-02-01 klatka II 9.00 – 17.00
Boenigka 18 2024-01-29 klatka I, II 9.00 – 17.00
Boenigka 18 2024-01-30 klatka I, II 9.00 – 17.00
Boenigka 18 2024-01-31 klatka I, II 9.00 – 17.00
 

DRUGI TERMIN MONTAŻU
Adres Data Klatki/Piętra/nr mieszkania Godziny
Barcza 21 2023-01-31 klatka I , II, III, IV 9.00 – 17.00
Barcza 25 2024-02-03 klatka I , II, III, IV 9.00 – 11.00
Murzynowskiego 1 2024-01-30 klatka I , II, III, IV 10.00 – 16.00
Barcza 18 2024-01-31 klatka I, II 13.00 – 14.00
Murzynowskiego 2 2024-01-31 klatka I, II, III, IV 10.00 – 16.00
Barcza 23 2023-01-31 klatka I , II, III 9.00 – 17.00
Barcza 27 2024-02-01 klatka I , II, III 9.00 – 17.00
Wańkowicza 6 2024-01-31 klatka I, II 14.00 – 18.00
Barcza 29 2024-02-01 klatka I , II, III 9.00 – 17.00
Barcza 33 2024-02-02 klatka I , II, III 9.00 – 17.00
Barcza 39 2024-01-27 klatka I , II, III 9.00 – 17.00
Barcza 41 2024-01-27 klatka I , II, III 9.00 – 17.00
Boenigka 1 2024-02-02 klatka I, II, III, IV 9.00 – 17.00
Boenigka 1A 2024-02-02 klatka I, II, III, IV 9.00 – 17.00
Wańkowicza 10 2024-01-30 klatka I, II, III. IV, V, VI 12.00 – 15.00
Wańkowicza 16 2024-01-30 klatka I, II 15.00 – 18.00
Murzynowskiego 5 2024-02-01 klatka I, II 10.00 – 16.00
Murzynowskiego 5 2024-02-02 klatka III, IV 10.00 – 16.00
Murzynowskiego 5 2024-02-03 klatka V, VI 10.00 – 16.00
Barcza 45 2024-02-03 klatka I , II, III 9.00 – 11.00
Boenigka 10 2024-02-03 klatka I , II, III 11.00 – 15.00
Boenigka 2 2024-02-02 klatka I, II, III, IV 9.00 – 17.00
Boenigka 6 29-30.01.2024 klatka I, II, III, IV 9.00 – 17.00
Boenigka 3 2024-02-01 klatka I, II, III 9.00 – 17.00
Boenigka 4 2024-02-01 klatka I, II 9.00 – 17.00
Boenigka 8 2024-02-02 klatka I,II 9.00 – 17.00
Boenigka 14 2024-02-03 klatka I, II 11.00 – 15.00
Boenigka 19 2024-02-02 klatka I, II, III, IV 9.00 – 17.00

W celu sprawnej realizacji robót prosimy o zapewnienie pracownikom swobodnego dostępu do pomieszczeń, w których znajdują się wodomierze i umożliwienie łatwego dostępu do miejsca, w którym nastąpi montaż.