Przetarg 11-04-2024 TI

Spółdzielnia Mieszkaniowa „JAROTY” w Olsztynie, ul. Wańkowicza 9, tel. 89 543-55-03,
fax 89 543-55-45 ogłasza przetarg nieograniczony na:

Przebudowę sieci SN i nn w celu likwidacji kolizji istniejącej sieci elektroenergetycznej SN i nn z planowanym zagospodarowaniem terenu dz. 344/13 i 344/14 obr. 0126 w Olsztynie

Termin realizacji zamówienia do 15.07.2024 r.

Czytaj dalej