Komunikat MPEC

Zmiana cen i stawek za ciepło

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Olsztynie poinformowało, iż decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 12 kwietnia 2024 r. nr OGD.4210.3.2024.156.XXI.DJ zatwierdzona została zmiana taryfy dla ciepła spółki MPEC. Zmiana taryfy wraz z decyzją Prezesa URE została opublikowana w Biuletynie Branżowym URE – Ciepło Nr 145 (2904) w dniu 12 kwietnia 2024 r.

Ceny ciepła i stawki opłat wynikające z zatwierdzonej zmiany taryfy MPEC obowiązują od dnia 1 maja 2024 r. i wynoszą:

  1. Cena za moc zamówioną (rata miesięczna)   –   14.742,07 zł/MW/m-c
  2. Cena ciepła                                                                       –   74,34 zł/GJ
  3. Cena za nośnik ciepła                                                 –   17,79 zł

Do powyższych stawek doliczany będzie podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Wprowadzenie przez MPEC zmiany taryfy skutkować będzie spadkiem opłat za ciepło i usługi przesyłowe o ok. 4,3%.
Po dodatkowe informacje odsyłamy na stronę: https://mpec.olsztyn.pl