ODPADY KOMUNALNE – limit kosztów

ODPADY KOMUNALNE – limit kosztów

W I kwartale 2024 r. limit kosztów za gospodarowanie odpadami komunalnymi w gospodarstwie domowym wynosi 559,86 zł (w rozliczeniu opłaty za odpady komunalne, poz. „Koszty” pomniejszona o ewentualny upust z tytułu Karty Dużej Rodziny).

Wartość o jaką limit zasłał przekroczony zwrócimy Państwu na konto opłat za używanie mieszkania.

WAŻNE!

Warunkiem skorzystania z limitu jest złożenie w sekretariacie Spółdzielni do 28.06.2024 r. oświadczenia o prowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego znajdującego się w zakładce Dokumenty – Formularze, wnioski.

 Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty”

Pobierz formularz