PRZETARG-06-06-2024.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „JAROTY” w Olsztynie,
ul. Wańkowicza 9,  tel. 89 543-55-03, fax 89 543-55-45
ogłasza przetarg nieograniczony  
na roboty budowlane polegające na wykonaniu:

  1. remontu 280 szt. balkonów i loggii w budynkach mieszkalnych, 
  2. malowania elewacji 1 budynku mieszkalnego, 

zarządzanych i należących do zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty” w Olsztynie. 

Termin realizacji całości zamówienia – do 08 listopada 2024r.

PRZETARG NA ROBOTY BUDOWLANE.06.06.2024.