WYMIANA WODOMIERZY HARMONOGRAM


KOMUNIKAT
WYMIANA WODOMIERZY MIESZKANIOWYCH
HARMONOGRAM od 10.06.2024 r. do 15.06.2024 r.

Adres

Data

Klatki/Piętra/nr mieszkania

Godziny

Mroza 28

2024-06-10

klatka I

9.00 – 17.00

Mroza 28

2024-06-11

klatka II

9.00 – 17.00

Mroza 32

2024-06-12

klatka I

9.00 – 17.00

Mroza 32

2024-06-13

klatka II

9.00 – 17.00

Mroza 33

2024-06-15

klatka I

9.00 – 17.00

Wiecherta 1

2024-06-10

klatka I

9.00 – 17.00

Wiecherta 1

2024-06-11

klatka II

9.00 – 17.00

Wiecherta 1

2024-06-12

klatka III

9.00 – 17.00

Wiecherta 3

2024-06-13

klatka I

9.00 – 17.00

Wiecherta 3

2024-06-14

klatka II

9.00 – 17.00

Wiecherta 8

2024-06-10

klatka III

9.00 – 17.00

Wiecherta 6

2024-06-11

klatka I – mieszkania 1 – 5

9.00 – 17.00

Wiecherta 6

2024-06-12

klatka I – mieszkania 6 – 10

9.00 – 17.00

Wiecherta 6

2024-06-12

klatka II – mieszkania 11 – 15

9.00 – 17.00

Wiecherta 6

2024-06-13

klatka II – mieszkania 16 – 20

9.00 – 17.00

Wiecherta 6

2024-06-13

klatka III – mieszkania 21 – 25

9.00 – 17.00

Wiecherta 6

2024-06-14

klatka III – mieszkania 26 – 30

9.00 – 17.00

Wiecherta 7

2024-06-10

klatka I

9.00 – 17.00

Wiecherta 7

2024-06-11

klatka II

9.00 – 17.00

Wiecherta 7

2024-06-12

klatka III

9.00 – 17.00

Wiecherta 12

2024-06-13

klatka I

9.00 – 17.00

Wiecherta 12

2024-06-14

klatka II

9.00 – 17.00

Herdera 6

2024-06-10

klatka I – mieszkania 1 -10

15.30 – 20.00

Herdera 6

2024-06-11

klatka II – mieszkania 11 -20

15.30 – 20.00

Herdera 6

2024-06-12

klatka III – mieszkania 21 – 30

15.30 – 20.00

Herdera 6

2024-06-13

klatka IV – mieszkania 31 – 40

15.30 – 20.00

Herdera 4

2024-06-10

klatka I – mieszkania 1 – 10

17.00 – 20.00

Herdera 4

2024-06-11

klatka II – mieszkania 11 – 20

17.00 – 20.00

Gębika 2

2024-06-12

klatka I – mieszkania 1 – 8

17.00 – 20.00

Gębika 2

2024-06-13

klatka II – mieszkania 9 – 16

17.00 – 20.00

Gębika 2

2024-06-14

klatka III – mieszkania 17 – 24

17.00 – 20.00

Gębika 2

2024-06-15

klatka IV – mieszkania 25 – 32

9.00 – 14.00

Jaroszyka 16

2024-06-10

 

9.00 – 17.00

Jaroszyka 18

2024-06-11

klatka I

9.00 – 17.00

Jaroszyka 18

2024-06-12

klatka II

9.00 – 17.00

Jaroszyka 20

2024-06-13

klatka I

9.00 – 17.00

Jaroszyka 20

2024-06-14

klatka II

9.00 – 17.00

Jarocka 49

2024-06-15

 

9.00 – 12.00

Jarocka 51

2024-06-15

 

12.00 – 16.00

DRUGI TERMIN MONTAŻU

Adres

Data

Klatki/Piętra/nr mieszkania

Godziny

Mroza 16

2024-06-14

klatka I, II

9.00 – 17.00

Mroza 26

2024-06-14

klatka I, II

9.00 – 17.00

Mroza 24

2024-06-14

klatka I, II

9.00 – 17.00

W celu sprawnej realizacji robót prosimy o zapewnienie pracownikom swobodnego dostępu do pomieszczeń, w których znajdują się wodomierze i umożliwienie łatwego dostępu do miejsca, w którym nastąpi montaż.

Demontowane wodomierze są własnością użytkownika lokalu. Użytkownik lokalu decyduje o dalszym ich wykorzystaniu. Na podstawie Art. 16 ustawy o efektywności energetycznej oraz niektórych innych ustaw, Spółdzielnia została zobowiązana do zastąpienia istniejących wodomierzy, wodomierzami posiadającymi ważną cechę legalizacyjną oraz funkcję zdalnego odczytu. W zasobach Spółdzielni zamontowane są wodomierze mieszkaniowe różnych producentów. W związku z powyższym istniejące wodomierze nawet po legalizacji nie mogą być włączone do systemu odczytowego firmy Metrona Polska Pomiary i Rozliczenia Sp. z o.o.