LX WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W OLSZTYNIE

__________________________________________________________
 
LX WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
W OLSZTYNIE
__________________________________________________________
 
W dniu 21 czerwca 2024 r. o godz. 17:00 w auli Szkoły Podstawowej nr 12 w Olsztynie, przy ul. Turowskiego 3 odbyło się LX Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty” w Olsztynie