LOKALE UŻYTKOWE

OGŁOSZENIE O LOKALACH UŻYTKOWYCH DO WYNAJĘCIA NA DZIEŃ 01.07.2024 R.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Jaroty” z siedzibą w Olsztynie przy ul. Wańkowicza 9,  tel. (89) 543–55–03, fax (89) 543–55–45, www.smjaroty.pl posiada wolne lokale użytkowe do wynajęcia przy ul.:

 NAGÓRKI

Lp. Ulica Położenie Powierzchnia
około – w m2
1. Barcza 11 A parter po wymiennikowni 276
2. Barcza 12 piwnica + I piętro 689
3. Murzynowskiego 18 I piętro 50
4. Murzynowskiego 18 piwnica 93
5. Orłowicza 1A parter po wymiennikowni i hydroforni 298

JAROTY

Lp. Ulica Położenie Powierzchnia
około – w m2
1. Hanowskiego 10 parter 92
2. Herdera 13 po hydroforni 41
3. Janowicza 21 parter 179
4. Kanta 24 po hydroforni 37
5. Leyka 7 I piętro 58
6. Mroza 30 po hydroforni 48
7. Wiecherta 10 po hydroforni 58
8. Wiecherta 10 po hydroforni 58

PIECZEWO

Lp. Ulica Położenie Powierzchnia
około – w m2
1. Gębika 16A przyziemie po hydroforni 43
2. Sikiryckiego 9 I piętro 33
3. Sobocińskiego 2 przyziemie po hydroforni 43
4. Świtycz-Widackiej 1 A przyziemie po wymiennikowni 103
5. Świtycz-Widackiej 1 A przyziemie po hydroforni 60
6. Żurawskiego 21 A przyziemie po hydroforni 36

 

W przypadku pytań dotyczących stanu technicznego, wyposażenia lub umówienia się na obejrzenie lokalu, prosimy o kontakt z pracownikami Administracji Osiedlowej:

przy ul. Jeziołowicza 11 – „Pieczewo”  (tel. 89 543 55 59);
przy ul. Jaroszyka 14 –  „Jaroty”  (tel. 89 543 55 64);
przy ul. Wańkowicza 9 – „Nagórki”  (tel. 89 543 55 12).

Osoby zainteresowane wynajęciem lokalu winny złożyć ofertę, w której:

  1. określą przeznaczenie lokalu
  2. zaproponują stawkę czynszu netto i brutto za 1 m2
  3. określą podmiot, który ma być najemcą (dane firmy lub osoby fizycznej)
  4. podadzą dane do kontaktu: numer telefonu, adres e-mail, adres do korespondencji.

Można także skorzystać z gotowego druku „OFERTA NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO W OLSZTYNIE”.