WYMIANA WODOMIERZY 8-13.07

KOMUNIKAT

WYMIANA WODOMIERZY MIESZKANIOWYCH

HARMONOGRAM od 08.07.2024 r. do 13.07.2024 r.

Adres

Data

Klatki/Piętra/nr mieszkania

Godziny

Krasickiego 1

2024-07-08

klatka I

9.00 – 17.00

Krasickiego 1

2024-07-09

klatka II

9.00 – 17.00

Krasickiego 3

2024-07-10

klatka I

9.00 – 17.00

Krasickiego 3

2024-07-11

klatka II

9.00 – 17.00

Krasickiego 5

2024-07-12

klatka I

9.00 – 17.00

Wilczyńskiego 6C

2024-07-08

klatka I, II, III, IV

11:00 – 18:00

Wilczyńskiego 6E

2024-07-09

klatka I, II, III, IV

08:00 – 18:00

Wilczyńskiego 6F

2024-07-10

klatka I, II, III

08:00 – 18:00

Wilczyńskiego 6F

2024-07-11

klatka IV, V, VI

08:00 – 18:00

Wiecherta 35

2024-07-08

klatka V

9.00 – 17.00

Wiecherta 35

2024-07-09

klatka VI

9.00 – 17.00

Wiecherta 35

2024-07-10

klatka VII

9.00 – 17.00

Wiecherta 35

2024-07-11

klatka VIII

9.00 – 17.00

Wiecherta 31

2024-07-12

klatka I

9.00 – 17.00

Gębika 8A

2024-07-08

klatka I – mieszkania 1 – 15

15.30 – 20.00

Gębika 8A

2024-07-09

klatka II – mieszkania 16 – 27, 21A, 24A, 27A

15.30 – 20.00

Gębika 8A

2024-07-10

klatka III – mieszkania 28 – 39

15.30 – 20.00

Gębika 11

2024-07-11

klatka I – mieszkania 1 – 10

15.30 – 20.00

Gębika 11

2024-07-12

klatka II – mieszkania 11 – 20

15.30 – 20.00

Jeziołowicza 3

2024-07-08

klatka I, II

10.00 – 15.00

Jeziołowicza 3

2024-07-08

klatka III

15.00 – 19.00

Jeziołowicza 7

2024-07-09

klatka I, II

10.00 – 15.00

Jeziołowicza 7

2024-07-09

klatka III

15.00 – 19.00

Jeziołowicza 10

2024-07-10

klatka I, II

10.00 – 15.00

Jeziołowicza 10

2024-07-10

klatka III

15.00 – 19.00

Jeziołowicza 14

2024-07-11

klatka I, II

10.00 – 15.00

Jeziołowicza 14

2024-07-11

klatka III

15.00 – 19.00

Jeziołowicza 19

2024-07-12

klatka I, II

8.00 – 16.00

DRUGI TERMIN MONTAŻU

Adres

Data

Klatki/Piętra/nr mieszkania

Godziny

Jeziołowicza 1

2024-07-08

klatka I, II

8.00 – 9.00

Jeziołowicza 6

2024-07-08

klatka I, II

9.00 – 10.00

Jeziołowicza 8

2024-07-09

klatka I, II

8.00 – 9.00

Jeziołowicza 9

2024-07-09

klatka I, II

9.00 – 10.00

Jeziołowicza 12

2024-07-10

klatka I, II

9.00 – 10.00

Piotrowskiego 11A

2024-07-13

klatka I, II

9.00 – 16.00

Piotrowskiego 11

2024-07-13

klatka I ,II

9.00 – 16.00

Jaroszyka 16

2024-07-13

9.00 – 16.00

Jaroszyka 18

2024-07-13

klatka I ,II

9.00 – 16.00

Jaroszyka 20

2024-07-13

klatka I ,II

9.00 – 16.00

Jaroszyka 22

2024-07-13

klatka I ,II

9.00 – 16.00

Jaroszyka 24

2024-07-13

9.00 – 16.00

W celu sprawnej realizacji robót prosimy o zapewnienie pracownikom swobodnego dostępu do pomieszczeń, w których znajdują się wodomierze i umożliwienie łatwego dostępu do miejsca, w którym nastąpi montaż.

Demontowane wodomierze są własnością użytkownika lokalu. Użytkownik lokalu decyduje o dalszym ich wykorzystaniu. Na podstawie Art. 16 ustawy z dn. 20.04.2021 r. o zmianie ustawy o efektywności energetycznej oraz niektórych innych ustaw Spółdzielnia została zobowiązana do zastąpienia istniejących wodomierzy wodomierzami posiadającymi ważną cechę legalizacyjną oraz funkcję zdalnego odczytu. W zasobach Spółdzielni zamontowane są wodomierze mieszkaniowe różnych producentów. W związku z powyższym istniejące wodomierze nawet po legalizacji nie mogą być włączone do systemu odczytowego firmy Metrona Polska Pomiary i Rozliczenia Sp. z o.o.