SPRAWOZDANIE Z WALNEGO ZGROMADZENIA 21.06.

PODSUMOWANIE
WALNEGO ZGROMADZENIA – 21.06.2024 r.

W dniu 21 czerwca 2024 r. w auli Szkoły Podstawowej nr 12 w Olsztynie, przy
ul. Turowskiego 3, odbyło się coroczne Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty”. 

Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Spółdzielni, którego kompetencje określają stosowne ustawy oraz Statut Spółdzielni. Decyzje Walnego Zgromadzenia  podejmowane są w formie uchwał w drodze głosowania. Członkowie naszej Spółdzielni przegłosowali łącznie 10 uchwał należących do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia.

               Uchwały podjęte przez LX Walne Zgromadzenie w dniu 21 czerwca 2024 r.

 

Czytaj dalej