WYMIANA WODOMIERZY 15-20.07

KOMUNIKAT

WYMIANA WODOMIERZY MIESZKANIOWYCH

HARMONOGRAM od 15.07.2024 r. do 20.07.2024 r.

Adres

Data

Klatki/Piętra/nr mieszkania

Godziny

Gębika 13

2024-07-16

Klatka I, II

8.00- 17.00

Wiecherta 31

2024-07-15

klatka II

9.00 – 17.00

Wiecherta 31

2024-07-16

klatka III

9.00 – 17.00

Wiecherta 20

2024-07-17

9.00 – 17.00

Jeziołowicza 5

2024-07-15

klatka I, II

8.00 – 15.00

Jeziołowicza 5

2024-07-16

klatka III

8.00 – 15.00

Jeziołowicza 23

2024-07-16

klatka I

8.00 – 15.00

Jeziołowicza 23

2024-07-17

klatka II

8.00 – 15.00

Jeziołowicza 20

2024-07-17

klatka I

8.00 – 15.00

Jeziołowicza 20

2024-07-18

klatka II

8.00 – 13.00

Jeziołowicza 22

2024-07-18

klatka I

8.00 – 13.00

Jeziołowicza 22

2024-07-18

klatka II

13.00 – 17.00

Wilczyńskiego 6A

2024-07-15

klatka I, II, III

8:00 – 16:00

Wilczyńskiego 6A

2024-07-16

klatka IV, V

8:00 – 15:00

Wilczyńskiego 1

2024-07-18

klatka I, II

8:00 – 16:00

Wilczyńskiego 3

2024-07-19

klatka I, II

8:00 – 16:00

Krasickiego 5

2024-07-15

klatka II

9.00 – 17.00

Krasickiego 11

2024-07-16

klatka I

9.00 – 17.00

Krasickiego 11

2024-07-17

klatka II

9.00 – 17.00

Krasickiego 11

2024-07-18

klatka III

9.00 – 17.00

DRUGI TERMIN MONTAŻU

Adres

Data

Klatki/Piętra/nr mieszkania

Godziny

Leyka 20

2024-07-15

17.00 – 19.00

Leyka 24

2024-07-15

17.00 – 19.00

Leyka 30

2024-07-15

17.00 – 19.00

Leyka 32

2024-07-15

17.00 – 19.00

Herberta 3

2024-07-16

16.00 – 18.00

Herberta 6

2024-07-16

16.00 – 18.00

Herberta 5

2024-07-16

16.00 – 18.00

Herberta 9

2024-07-18

16.00 – 19.00

Herberta 16

2024-07-19

16.00 – 19.00

Piotrowskiego 13

2024-07-20

9.00 – 16.00

Piotrowskiego 15

2024-07-20

9.00 – 16.00

Jeziołowicza 13

2024-07-15

15.00 – 17.00

Jeziołowicza 15

2024-07-15

15.00 – 17.00

Jeziołowicza 16

2024-07-16

15.00 – 17.00

Jeziołowicza 17

2024-07-16

15.00 – 17.00

Jeziołowicza 18

2024-07-17

15.00 – 17.00

Krasickiego 1

2024-07-19

9.00 – 16.00

Krasickiego 3

2024-07-19

9.00 – 16.00

W celu sprawnej realizacji robót prosimy o zapewnienie pracownikom swobodnego dostępu do pomieszczeń, w których znajdują się wodomierze i umożliwienie łatwego dostępu do miejsca, w którym nastąpi montaż.

Demontowane wodomierze są własnością użytkownika lokalu. Użytkownik lokalu decyduje o dalszym ich wykorzystaniu. Na podstawie Art. 16 ustawy z dn. 20.04.2021 r. o zmianie ustawy o efektywności energetycznej oraz niektórych innych ustaw Spółdzielnia została zobowiązana do zastąpienia istniejących wodomierzy wodomierzami posiadającymi ważną cechę legalizacyjną oraz funkcję zdalnego odczytu. W zasobach Spółdzielni zamontowane są wodomierze mieszkaniowe różnych producentów. W związku z powyższym istniejące wodomierze nawet po legalizacji nie mogą być włączone do systemu odczytowego firmy Metrona Polska Pomiary i Rozliczenia Sp. z o.o.