Strona startowa
O spółdzielni:

Historia

Statut

Zarząd i Rada Nadzorcza

Zasoby

Kontakt

 
Aktualności:
Wiadomości

Dofinasowanie z Unii Europejskiej

Gazetka

Przetargi

Domy kultury

Dokumenty do pobrania

Ogłoszenia mieszkaniowe

   
 

Dokumenty do pobrania

STATUT
REGULAMINY
SPRAWOZDANIA
FORMULARZE, WNIOSKI

 
 

Statut

 
Nazwa dokumentu
Plik
Statut Spółdzielni Mieszkaniowej "Jaroty" w Olsztynie

 
Regulaminy  
 
Nazwa dokumentu
Plik
Regulamin określający obowiązki spółdzielni i członków w zakresie napraw wewnątrz lokali oraz zasady rozliczeń spółdzielni z członkami zwalniającymi lokale SM "Jaroty" w Olsztynie

Regulamin w sprawie zasad i trybu przeprowadzania przetargów w Spółdzielni Mieszkaniowej "Jaroty" w Olsztynie

Regulamin używania lokali oraz porządku domowego w zasobach mieszkaniowych Spółdzielni Mieszkaniowej "Jaroty" w Olsztynie

Regulamin obrad Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej "Jaroty"

Regulamin rozliczeń kosztów ciepła, dostarczanego do mieszkań na cele ogrzewania lokali i podgrzewania wody Spółdzielni Mieszkaniowej "JAROTY" w Olsztynie

Regulamin rozliczeń Spółdzielni i z tytułu przeniesienia własności lokali.

Regulamin określający zasady rozliczania kosztów budowy lokali i ustalania wysokości wkładów budowlanych

Regulamin przyjmowania członków, ustanawiania praw do lokali i zamiany mieszkań w Spółdzielni Mieszkaniowej "Jaroty" w Olsztynie

Regulamin Rady Osiedla Spółdzielni Mieszkaniowej "Jaroty" w Olsztynie

Regulamin rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymii ustalania opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej "Jaroty" w Olsztynie

Regulamin w sprawie szczegółowych zasad przyznawania odznaki "Zasłużony Członek Spółdzielni Mieszkaniowej "Jaroty" w Olsztynie" oraz odznaki "Honorowy Członek Spółdzielni Mieszkaniowej "Jaroty" w Olsztynie"

Regulamin gospodarki finansowej Spółdzielni Mieszkaniowej "Jaroty" w Olsztynie
Zasady rozbudowy balkonów i loggii w zasobach SM "Jaroty"

Regulamin organizacyjny Spółdzielni Mieszkaniowej "Jaroty" w Olsztynie

Regulamin przetargów na ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności lokalu w Spółdzielni Mieszkaniowej "Jaroty" w Olsztynie.

Regulamin najmu lokali mieszkalnych i pomieszczeń tymczasowych  w Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty” w Olsztynie.

Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Jaroty" w Olsztynie

Regulamin Komisji Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty” w Olsztynie

Regulamin Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej "Jaroty" w Olsztynie

Regulamin funkcjonowania modułu informatycznego E-USŁUGI w Spółdzielni Mieszkaniowej "Jaroty" w Olsztynie

Regulamin wykorzystania terenów Spółdzielni Mieszkaniowej "Jaroty" w Olsztynie na potrzeby parkingów

   
Sprawozdania
 
Nazwa dokumentu
Plik
Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności SM "Jaroty" za 2018 r.
Sprawozdanie Zarządu z działalności SM "Jaroty" za 2018 r.
Sprawozdanie finansowe za 2018 r. (bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale, rachunek przepływów pieniężnych).
Opinia niezależnego biegłego rewidenta za 2018 r.
List polustracyjny za okres 2015-2017 r.
Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności SM "Jaroty" za 2017 r.
Sprawozdanie Zarządu z działalności SM "Jaroty" za 2017 r.
Bilans SM "Jaroty" za 2017 r.
Rachunek zysków i strat SM "Jaroty" za 2017 r.
Rachunek przepływów pieniężnych SM "Jaroty" za 2017 r.
Zestawienie zmian w kapitale SM "Jaroty" za 2017 r.
Opinia niezależnego biegłego rewidenta za 2017 r.
List polustracyjny obejmujący działalność inwestycyjną za 2016 r.
Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności SM "Jaroty" za 2016 r.
Sprawozdanie Zarządu z działalności SM "Jaroty" za 2016 r.
Bilans SM "Jaroty" za 2016 r.
Rachunek zysków i strat SM "Jaroty" za 2016 r.
Rachunek przepływów pieniężnych SM "Jaroty" za 2016 r.
Zestawienie zmian w kapitale SM "Jaroty" za 2016 r.
Opinia niezależnego biegłego rewidenta za 2016 r.
Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności SM "Jaroty" za 2015 r.
Sprawozdanie Zarządu z działalności SM "Jaroty" za 2015 r.
Bilans SM "Jaroty" za 2015 r.
Rachunek zysków i strat SM "Jaroty" za 2015 r.
Rachunek przepływów pieniężnych SM "Jaroty" za 2015 r.
Zestawienie zmian w kapitale SM "Jaroty" za 2015 r.
Opinia niezależnego biegłego rewidenta za 2015 r.
List polustracyjny za okres 2012-2014r.
Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności SM "Jaroty" za 2014 r.
Sprawozdanie Zarządu z działalności SM "Jaroty" za 2014 r.
Bilans SM "Jaroty" za 2014 r.
Rachunek zysków i strat SM "Jaroty" za 2014 r.
Rachunek przepływów pieniężnych SM "Jaroty" za 2014 r.
Zestawienie zmian w kapitale SM "Jaroty" za 2014 r.
Opinia niezależnego biegłego rewidenta za 2014 r.
Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalnośc SM "Jaroty" za 2013 r.
Sprawozdanie Zarządu z działalności SM "Jaroty" za 2013 r.
Bilans SM "Jaroty" za 2013 r.
Rachunek zysków i strat SM "Jaroty" za 2013 r.
Rachunek przepływów pieniężnych SM "Jaroty" za 2013 r.
Zestawienie zmian w kapitale SM "Jaroty" za 2013 r.
Opinia niezależnego biegłego rewidenta za 2013 r.
List polustracyjny za okres 2012-2013r.
Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalnośc SM "Jaroty" za 2012 r.
Sprawozdanie Zarządu z działalności SM "Jaroty" za 2012 r.
Bilans SM "Jaroty" za 2012 r.
Rachunek zysków i strat SM "Jaroty" za 2012 r.
Rachunek przepływów pieniężnych SM "Jaroty" za 2012 r.
Zestawienie zmian w kapitale SM "Jaroty" za 2012 r.
Opinia niezależnego biegłego rewidenta za 2012 r.
Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalnośc SM "Jaroty" za 2011 r.
Sprawozdanie Zarządu z działalności SM "Jaroty" za 2011 r.
Bilans SM "Jaroty" za 2011 r.
Rachunek zysków i strat SM "Jaroty" za 2011 r.
Rachunek przepływów pieniężnych SM "Jaroty" za 2011 r.
Zestawienie zmian w kapitale SM "Jaroty" za 2011 r.
Opinia niezależnego biegłego rewidenta za 2011 r.
Protokół z lustracji SM "Jaroty" za okres 2009-2011.
Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalnośc SM "Jaroty" za 2010 r.
Sprawozdanie Zarządu z działalności SM "Jaroty" za 2010 r.
Bilans SM "Jaroty" za 2010 r.
Rachunek zysków i strat SM "Jaroty" za 2010 r.
Rachunek przepływów pieniężnych SM "Jaroty" za 2010 r.
Zestawienie zmian w kapitale SM "Jaroty" za 2010 r.
Bilans SM "Jaroty" za 2009 r.
Sprawozdanie Zarządu z działalności SM "Jaroty" za 2009 r.
Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalnośc SM "Jaroty" za 2009 r.
Rachunek zysków i strat SM "Jaroty" za 2009 r.
Rachunek przepływów pieniężnych SM "Jaroty" za 2009 r.
Zestawienie zmian w kapitale SM "Jaroty" za 2009 r.
Opinia niezależnego biegłego rewidenta za 2009 r.
Protokół z lustracji SM "Jaroty" za okres 2006-2008.
   
Formularze, deklaracje, wnioski ...
 
 
Nazwa dokumentu
Plik
E-usługi - Formularz zgłoszeniowy

E-usługi - Formularz rezygnacji

E-usługi - Zgoda współwłaściciela lokalu /prawa

Deklaracja przystąpienia do Spółdzielni Mieszkaniowej "Jaroty"

Oświadczenie - wybór członka

Wniosek o zawarcie umowy przeniesienia własności lokalu mieszkalnego
Informacja o dodatkach mieszkaniowych
 
 
 

 

 

 

 
 
Projekt 2004-2018 SM "Jaroty". Wszelkie prawa zastrzeżone