Strona startowa
O spółdzielni:

Historia

Statut

Zarząd i Rada Nadzorcza

Zasoby

Kontakt

 
Aktualności:

Wiadomości

Gazetka

Przetargi

Domy kultury

Dokumenty do pobrania

Ogłoszenia mieszkaniowe

   
  Dofinansowanie z Unii Europejskiej:  

 
       
Opis: logo województwa
Opis: znak UE

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Jaroty" w Olsztynie stała się beneficjentem unijnego wsparcia finansującego podejmowane przez nią działania. We wrześniu 2011 r. Spółdzielnia zawarła dwie umowy o dofinansowanie projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO) Warmia i Mazury na lata 2007–2013.

 

Pierwszy projekt to "Humanizacja blokowisk w zakresie kompleksowej rewitalizacji obszaru w obrębie 106 w rejonie ulic Barcza, Orłowicza, Murzynowskiego, Wańkowicza w Olsztynie w ramach RPO Warmia i Mazury", obejmujący 12 budynków:
- Barcza 3; Orłowicza 33 – w zakresie: wymiana dźwigów osobowych;
- Barcza 11; Wańkowicza 6, 16, 18; Orłowicza 2, 29, 35– w zakresie: remont klatek schodowych i piwnic, wymiana dźwigów osobowych;
- Murzynowskiego 7, 14 – w zakresie: remont klatek schodowych i piwnic;
- Murzynowskiego 22 – w zakresie: modernizacja systemu zasilania w ciepło i wodę.
Łącznie wymienionych zostanie 20 szt. dźwigów osobowych, w pełnym zakresie zostaną wyremontowane 22 klatki schodowe, tj. ściany, schody i podesty, instalacja elektryczna w częściach wspólnych, łącznie z montażem nowych opraw oświetleniowych sterowanych czujnikiem ruchu, a także nastąpi dostosowanie instalacji domofonowej dla osób niewidomych. Zadanie będzie realizowane w latach 2012–2013. Łączna wartość projektu wynosi 6. 066. 000 zł, natomiast uzyskane dofinansowanie obejmuje kwotę 2. 999. 637 zł.

Obecnie projekt jest w trakcie realizacji.

Drugi projekt – "Poprawa jakości obsługi klientów Spółdzielni Mieszkaniowej "Jaroty" poprzez wdrożenie nowych usług elektronicznych wspomagających procesy biznesowe"– zakłada wdrożenie nowoczesnego Zintegrowanego Systemu Zarządzania Spółdzielnią – postępowanie przetargowe jest w toku, a zakończenie i wdrożenie projektu jest planowane na koniec 2013 r.
W skład Zintegrowanego Systemu Zarządzania Spółdzielnią wchodzą moduły: zarządzanie i planowanie, finansowo-księgowy, centrum informacji o kliencie, należności i zobowiązania, środki
trwałe, obrót towarowo-materiałowy, kadry, płace, zarządzanie infrastrukturą, zarządzanie obiegiem informacji, e-aplikacje. Najważniejszym rezultatem tego przedsięwzięcia mają być nowe usługi dla mieszkańców:
- e-saldo – możliwość bieżącego śledzenia salda opłat oraz historii wpłat i obciążeń finansowych,
- e-naliczenia – możliwość bieżącego śledzenia składników i stawek składających się na naliczony czynsz,
- e-osoby – możliwość zgłaszania zmian osobowych w lokalu,
- e-zaliczki – możliwość zgłaszania zmian zaliczek na zimną i ciepłą wodę oraz centralne ogrzewanie,
- e-media – możliwość podawania odczytów liczników zimnej i ciepłej wody,
- e-książeczki – możliwość zamawiania książeczek opłat z indywidualnym rachunkiem lokalu,
- e-awarie – przyjmowanie zgłoszeń o usterkach i awariach,
- e-remonty – przyjmowanie zgłoszeń remontów zasobów spółdzielni,
- e-zaświadczenia – możliwość występowania o wystawienie różnych zaświadczeń.
Realizacja tego projektu zakończy się w 2013 r. Łączna wartość projektu wynosi 557. 400 zł, uzyskane dofinansowanie 268. 798,21 zł.

W grudniu 2013 została uruchomione e-usług dla mieszkańców naszej Spółdzielni.

W czerwcu 2012 r.  Spółdzielnia  Mieszkaniowa „Jaroty” zawarła trzecią umowę o dofinansowanie projektu „Humanizacja blokowisk w zakresie kompleksowej rewitalizacji obszaru w obrębie ewidencyjnym 106 w rejonie ulic Barcza, Orłowicza, Murzynowskiego w Olsztynie – ETAP II” obejmującego cztery budynki :
- Barcza 3, 18, Murzynowskiego 10, Orłowicza 33 – w zakresie:  remont klatek schodowych i piwnic wymiana  instalacji elektrycznej, dostosowanie domofonów do potrzeb osób niepełnosprawnych.
- Murzynowskiego 10 – w zakresie wymiana dźwigów osobowych.
Łącznie wymienionych zostanie 4 szt. dźwigów osobowych, w pełnym zakresie zostanie wyremontowanych 11 klatek schodowych, tj. ściany, schody i podesty, instalacja elektryczna w częściach wspólnych łącznie z montażem nowych opraw oświetleniowych sterowanych czujnikiem ruchu, a także nastąpi dostosowanie instalacji domofonowej dla osób niewidomych. Zadanie będzie realizowane w latach 2012–2013. Łączna wartość projektu wynosi 2. 107. 440 zł, natomiast uzyskane dofinansowanie obejmuje kwotę 999. 980,28 zł.
Obecnie projekt jest w trakcie realizacji.

 
Mamy nadzieję, że uzyskane wsparcie finansowe ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego poprawi jakość życia w budynkach objętych rewitalizacją, a wszystkim mieszkańcom zostanie ułatwiony dostęp do informacji poprzez internet.
     
 
 
 
Projekt 2004-2018 SM "Jaroty". Wszelkie prawa zastrzeżone