KONTAKT

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
„JAROTY” W OLSZTYNIE

KRS 0000173269
NIP: 739-020-38-19
Konto Bankowe:
12 1540 1072 2001 5011 5674 0001

SIEDZIBA SPÓŁDZIELNI

ADRES:
10-684 Olsztyn
ul. M. Wańkowicza 9

INFORMACJA – tel. 89 543 55 00

Sekretariat – tel. 89 543 55 03
fax. 89 543 55 45

e-mail: sekretariat@smjaroty.pl

ADRESY ADMINISTRACJI OSIEDLOWYCH
 

Administracja Osiedla Jaroty
ul. K. Jaroszyka 14
tel. 89 543 55 77

Administracja Osiedla Nagórki
ul. M. Wańkowicza 9
tel. 89 543 55 70

Administracja Osiedla Pieczewo
ul. B. Jeziołowicza 11
tel. 89 543 55 88

WAŻNE TELEFONY:

Policja
tel. 997

Straż pożarna
tel. 998

Straż miejska
tel. 986

CAŁODOBOWO

Pogotowie Techniczne
wod.- kan., c.o., c.w., gaz., elektr.
tel. 89 527 37 71

Agencja Ochrony Efekt War-Ma
tel. 89 523 53 22

Scroll Up