WAŻNA INFORMACJA

WAŻNA INFORMACJA SM „JAROTY”
Informujemy, że zaświadczenia o przysługującym prawie do lokalu i niezaleganiu w opłatach wydawane są w terminie do 7 dni od daty wpływu/zgłoszenia wniosku do Spółdzielni.
W przypadku złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia, z którym wiąże się konieczność uregulowania należności, termin 7 dni biegnie od daty zaksięgowania wpłaty na koncie Spółdzielni.

UWAGA-TR

UWAGA!!!

dotyczy właścicieli lokali mieszkalnych, w których zarejestrowana jest działalność gospodarcza

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, a tym samym obowiązku Spółdzielni do złożenia Miejskiemu Przedsiębiorstwu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Olsztynie oświadczenia, w którym należy określić szacunkową ilość ciepła, która będzie zużywana na potrzeby gospodarstw domowych w lokalach mieszkalnych i na potrzeby części wspólnych budynków wielolokalowych właściciele lokali mieszkalnych, w których zarejestrowana jest działalność gospodarcza zobowiązani są do poinformowania Spółdzielni, w jakim zakresie ciepło jest wykorzystywane na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej. 

Czytaj dalej UWAGA-TR