KOMUNIKAT

KOMUNIKAT

Informujemy o zamieszczeniu w serwisie e-usługi protokołów oraz uchwał Rady Nadzorczej i Zarządu z września 2022 r. Dokumenty są dostępne wyłącznie dla członków Spółdzielni po zalogowaniu w serwisie.

Zarząd SM „Jaroty”

ROZMOWA NA CZASIE 25.10.2022

NOWE MIESZKANIE

NOWE MIESZKANIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Jaroty” w Olsztynie posiada wolne mieszkanie o pow. 64,11 m2 w nowo budowanym budynku przy ul. Flisa 6 – do nabycia wraz miejscem postojowym w garażu podziemnym wielostanowiskowym. Termin zakończenia budowy  – koniec stycznia 2023 r.  Oferty uczestnictwa w budowie należy składać w sekretariacie Spółdzielni pok. 101. Więcej szczegółów można uzyskać w pokoju nr 9 przy ul. Wańkowicza 9 lub telefonicznie: 89 543 55 19.

DRUK OFERTY

UWAGA-TR

UWAGA!!!

dotyczy właścicieli lokali mieszkalnych, w których zarejestrowana jest działalność gospodarcza

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, a tym samym obowiązku Spółdzielni do złożenia Miejskiemu Przedsiębiorstwu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Olsztynie oświadczenia, w którym należy określić szacunkową ilość ciepła, która będzie zużywana na potrzeby gospodarstw domowych w lokalach mieszkalnych i na potrzeby części wspólnych budynków wielolokalowych właściciele lokali mieszkalnych, w których zarejestrowana jest działalność gospodarcza zobowiązani są do poinformowania Spółdzielni, w jakim zakresie ciepło jest wykorzystywane na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej. 

Czytaj dalej UWAGA-TR

Uruchomienie sezonu grzewczego 2022

K O M U N I K A T

Informujemy, że uwzględniając prognozy pogody, w szczególności nocne spadki temperatury poniżej 100C i opady deszczu w nadchodzącym tygodniu, uruchamiamy dostawę ciepła na cele centralnego ogrzewania do budynków Spółdzielni z dniem 16.09.2022 r.

Jednocześnie przypominamy, że w momencie uruchamiania centralnego ogrzewania wszystkie zawory grzejnikowe w Państwa mieszkaniach powinny być w położeniu „PEŁNE OTWARCIE” w celu uniknięcia zapowietrzenia instalacji.

ROZMOWA NA CZASIE 1.09.22

ROZMOWA NA CZASIE

KOMUNIKAT WODA

KOMUNIKAT

SM „Jaroty” zwraca się z prośbą o podanie stanów liczników wody na koniec lipca 2022 r.
Powyższe jest następstwem zapowiadanej przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olsztynie podwyżki od 01 sierpnia 2022 r. stawki taryfowej oraz ceny jednostkowej wody.

Zarząd SM „Jaroty”