Archiwum kategorii: WIADOMOŚCI

EBOK-KOMUNIKAT

WSZYSTKIE INFORMACJE O LOKALU ZAWSZE POD RĘKĄ!

Serdecznie zapraszamy do korzystania z nowych funkcjonalności w ramach eBOK. Od 1 stycznia 2023 roku uruchomiono moduł pozwalający na umieszczanie części dokumentów związanych z opłatami za lokale, rozliczeniami mediów itp. w formie elektronicznej w module E-USŁUG.

Formularz dostępny pod adresem:
https://smjaroty.pl/formularze-wnioski/

 

KOMUNIKAT EBOK DOKUMENTY

KOMUNIKAT

Informujemy o zamieszczeniu w serwisie e-usługi protokołów oraz uchwał Rady Nadzorczej i Zarządu. Od września 2022 r. ww. dokumenty są publikowane w serwisie e-usługi i dostępne jedynie dla zalogowanych członków Spółdzielni.

Zarząd SM „Jaroty”

ARTYKUŁ KOSZT PODGRZANIA WODY

KOSZT PODGRZANIA WODY – DLACZEGO TAKI WYSOKI?

Koszty ciepła to wyłącznie opłaty ponoszone przez Spółdzielnię na rzecz dostawcy ciepła, tj. Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Olsztynie (MPEC), naliczane według wskazań urządzeń pomiarowych (ciepłomierzy i wodomierzy stanowiących układ pomiarowo-rozliczeniowy) i aktualnej taryfy za ciepło. Spółdzielnia nie odnosi żadnych korzyści finansowych z tytułu dostawy i rozliczania ciepła w budynkach.

(więcej…)

Tablice reklamowe

KOMUNIKAT

Spółdzielnia Mieszkaniowa „JAROTY” informuje, że na terenach trzech Osiedli tj. NAGÓRKI, PIECZEWO i JAROTY posiada tereny, które mogą być przeznaczone pod dzierżawę w celu ustawienia tablic reklamowych, bilbordów, plakatów itp.  Zainteresowane osoby w celu ustalenia konkretnej lokalizacji winny kontaktować się z Kierownikami poszczególnych Osiedli pod numerami:

  • Administracja Osiedla Nagórki – 89 543 55 23;
  • Administracja Osiedla Pieczewo – 89 543 55 56;
  • Administracja Osiedla Jaroty – 89 543 55 61.

WAŻNA INFORMACJA

WAŻNA INFORMACJA SM „JAROTY”
Informujemy, że zaświadczenia o przysługującym prawie do lokalu i niezaleganiu w opłatach wydawane są w terminie do 7 dni od daty wpływu/zgłoszenia wniosku do Spółdzielni.
W przypadku złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia, z którym wiąże się konieczność uregulowania należności, termin 7 dni biegnie od daty zaksięgowania wpłaty na koncie Spółdzielni.

UWAGA-TR

UWAGA!!!

dotyczy właścicieli lokali mieszkalnych, w których zarejestrowana jest działalność gospodarcza

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, a tym samym obowiązku Spółdzielni do złożenia Miejskiemu Przedsiębiorstwu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Olsztynie oświadczenia, w którym należy określić szacunkową ilość ciepła, która będzie zużywana na potrzeby gospodarstw domowych w lokalach mieszkalnych i na potrzeby części wspólnych budynków wielolokalowych właściciele lokali mieszkalnych, w których zarejestrowana jest działalność gospodarcza zobowiązani są do poinformowania Spółdzielni, w jakim zakresie ciepło jest wykorzystywane na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej. 

Czytaj dalej UWAGA-TR