ZAWIADOMIENIE O WZ

ZAWIADOMIENIE
O ZARZĄDZENIU PODJĘCIA PRZEZ WALNE
ZGROMADZENIE SPÓLDZIELNI UCHWAŁ NA PIŚMIE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty” w Olsztynie, działając na podstawie art. 36 § 9-13 ustawy z dnia 16 września 1982r. Prawo spółdzielcze (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 648), zawiadamia o zarządzeniu podjęcia przez Walne Zgromadzenie Spółdzielni uchwał na piśmie w niezbędnym zakresie i głosowaniu na piśmie, które odbędzie się:

24 czerwca 2022 r. (piątek) od godz. 13:00 do godz. 19:00
w siedzibie Klubu „Akant” przy ul. Kanta 11 w Olsztynie.

Link do pełnej wersji zawiadomienia

KOMUNIKAT WODOMIERZE

KOMUNIKAT SM JAROTY

Szanowni Państwo,

zwracamy się z prośbą o podanie odczytów wodomierzy na dzień 31.03.2022 r., co umożliwi dokonanie rozliczenia kosztów odpadów komunalnych w I kwartale 2022 r. po niższych, dotychczasowych stawkach.

Rada Miasta Olsztyna Uchwałą nr XLII/693/22 z dnia 23 lutego 2022 r. podwyższyła opłatę za gospodarowanie odpadami w nieruchomościach zamieszkałych z 8,40 zł za 1m3 na 9,70 zł za 1 m3. Nowa stawka będzie obowiązywać od 01.04.2022 r.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią Uchwały Rady Miasta:
https://prawomiejscowe.pl/UrzadMiastaOlsztyna/document/817366/Uchwa%C5%82a-XLII_693_22

Jednocześnie przypominamy, że stawka ta dotyczy opłat pobieranych od właścicieli nieruchomości, a więc dotyczy opłaty wnoszonej przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Jaroty” na rzecz Gminy Olsztyn.

Poniesione przez Spółdzielnię koszty zostaną następnie rozliczone pomiędzy Spółdzielnią,
a użytkownikami lokali mieszkalnych proporcjonalnie do indywidualnego zużycia wody w lokalu.

Uchwała ta podwyższa również wysokość zwolnienia z części opłat osobom, którym przysługuje Karta Dużej Rodziny zamieszkującym na danej nieruchomości z 5 zł za osobę na 6 zł za osobę miesięcznie.

OBRONA CYWILNA

OBRONA CYWILNA
ALARMOWANIE I OSTRZEGANIE

Żyjemy w czasach pandemii, konfliktów międzynarodowych i lokalnych, nasza granica z Białorusią od dłuższego czasu budzi nasze niepokoje, podobnie niepokojąca staje się sytuacja na granicy z Ukrainą. W obliczu wszelkich zagrożeń czasu pokoju, działań terrorystycznych czy wojennych ważną sprawą jest znajomość sygnałów alarmowych i komunikatów ostrzegawczych oraz zasad działania po ich usłyszeniu. 

Link do pełnej wersji artykułu

KOMUNIKAT PRZETARGI

KOMUNIKAT

„Spółdzielnia Mieszkaniowa „JAROTY” w Olsztynie ul. Wańkowicza 9, tel. (89) 543-55-03, fax. (89) 543-55-45 uprzejmie informuje obecnych i przyszłych kontrahentów, że z dniem 1 listopada 2021 r. wszelkie ogłoszenia Spółdzielni ukazywać się będą na stronie internetowej Spółdzielni www.smjaroty.pl

PIKNIK RODZINNY

PIKNIK RODZINNY

Piknik Rodziny zorganizowany przez spółdzielczą i samorządową Radę Osiedla „Nagórki” oraz Osiedlowy Dom Kultury SM „Jaroty” przy współorganizacji z Miejskim Ośrodkiem Kultury przebiegał pod hasłem „Radosne pożegnanie lata” – odbył się 25 września 2021 r. na placu przy ul. Wańkowicza w pobliżu Spółdzielni (relacja w miesięczniku „Jaroty” nr 10/2021 r. – w przygotowaniu).

Zapraszamy do obejrzenia wideorelacji, nagranej i emitowanej przez Telewizję Olsztyn oraz naszej fotorelacji z Pikniku Rodzinnego

(więcej…)