KOMUNIKAT MPEC

Od 1 grudnia 2023 r. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej wprowadziło do rozliczeń z odbiorcami nową taryfę opłat za ciepło. I chociaż prognozuje się, że średnioroczne opłaty za ciepło i usługi przesyłowe będą niższe o prawie 10%, uprzywilejowani odbiorcy, do których należą m.in. spółdzielnie mieszkaniowe praktycznie tego nie odczują, gdyż do tej pory byli oni objęci systemem wsparcia, chroniącym przed nadmiernymi wzrostami cen energii. Mówiąc wprost, niższe ceny spowodowały, że dotychczasowe bonifikaty nie przysługują mieszkańcom budynków wielorodzinnych oraz innym odbiorcom wrażliwym, takim jak szkoły, szpitale, żłobki, przedszkola.

Wyciąg ze strony internetowej /mpec.olsztyn.pl/

Czytaj dalej

ZMIANA DYŻURU

ZMIANA DYŻURU PRZEWODNICZĄCEGO
RADY NADZORCZEJ

Przewodniczący Rady Nadzorczej – Sebastian Witczak wyjątkowo w styczniu odbędzie swój dyżur w poniedziałek, 8 stycznia 2023 r., natomiast dyżury członków Rady Nadzorczej odbędą się bez zmian w każdy trzeci poniedziałek miesiąca (za wyjątkiem świąt) w biurze Spółdzielni, przy ul. Wańkowicza 9, w godz. 15.00-17.00.

MIKOŁAJKI

MIKOŁAJKI W KLUBACH KULTURY SM ,,JAROTY”

W Klubie ,,Akant” 2 grudnia 2023 r., a następnego dnia w Klubie ,,Na Górce” odbyły się spotkania mikołajkowe, podczas których gry i zabawy mikołajkowe przygotowała i poprowadziła Marta Aleksandra Abłam. Dzieci bawiły się wspólnie z Mikołajem, który częstował ich cukierkami. W spotkaniach uczestniczyło bardzo dużo dzieci w różnym wieku i wszystkie bawiły się świetnie.

(więcej…)

WYMIANA WODOMIERZY

KOMUNIKAT
WYMIANA WODOMIERZY MIESZKANIOWYCH

Przepisami ustawy z dnia 20.04.2021 r. o zmianie ustawy o efektywności energetycznej oraz niektórych innych ustaw Spółdzielnia została zobowiązana do zastąpienia istniejących wodomierzy urządzeniami z funkcją zdalnego odczytu.

W związku z powyższym informujemy, że w dniu 28.11.2023 r. została podpisana umowa na dostawę i montaż wodomierzy mieszkaniowych ciepłej i zimnej wody ze zdalnym odczytem wraz z przekazywaniem danych z firmą METRONA POLSKA Pomiary i Rozliczenia Sp. z o.o. Wykonawca został wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego.

Czytaj dalej WYMIANA WODOMIERZY

PROPOZYCJE ZMIAN DO STATUTU

PROPOZYCJE ZMIAN DO STATUTU
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „JAROTY”

Szanowni Członkowie,

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Jaroty” w Olsztynie, uprzejmie zaprasza do zapoznania się z projektowanymi zmianami do Statutu. Podstawowymi założeniami dla prezentowanych zmian było wprowadzenie oszczędności poprzez zmniejszenie liczby członków Zarządu obecnie oraz pozostałych organów począwszy od następnej kadencji Rady Nadzorczej i Rad Osiedli. Również w celu umożliwienia udziału w Walnym Zgromadzeniu większej liczby członków, przy jednoczesnym zapewnieniu bardziej komfortowych warunków obradowania, Spółdzielnia proponuje podział obrad na części, co pozwoli także na organizację danej części Walnego Zgromadzenia w lokalizacjach położonych bliżej miejsca zamieszkania naszych członków. Poniżej znajdą Państwo zestawienie zmian Statutu w formie skróconej.

Czytaj dalej PROPOZYCJE ZMIAN DO STATUTU