KOMUNIKAT WODA

KOMUNIKAT

SM „Jaroty” zwraca się z prośbą o podanie stanów liczników wody na koniec lipca 2021 r.

W dniu 26.07.2021 r. w Gazecie Olsztyńskiej ukazał się komunikat Olsztyńskich Wodociągów informujący o tym, że od 1 sierpnia 2021 r. w Olsztynie zaczną obowiązywać nowe stawki taryfowe za dostawę wody i odbiór ścieków.

Zarząd SM „Jaroty”

ważna informacja

WAŻNA INFORMACJA

Informujemy, że Rada Nadzorcza S.M. „Jaroty” Uchwałą Nr 39/2020 z 27.10.2020 r. wprowadziła zmiany do Regulaminu kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat  za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty”  w Olsztynie.

Zmianie uległy między innymi zapisy dotyczące okresu rozliczania kosztów zużycia wody. Zgodnie z zapisami § 8 ust. 1 okresem rozliczeniowym kosztów zużycia wody zimnej i odprowadzania ścieków jest półrocze, a więc najbliższy termin odczytu wodomierzy mieszkaniowych przypada na 30 czerwca 2021 roku.

Przypominamy, że aktualna treść Regulaminu kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty” w Olsztynie dostępna jest na stronie internetowej Spółdzielni: www.smjaroty.pl

komunikat 21-01-2021

UWAGA!

W związku z powtarzającymi się w ostatnim czasie zatorami instalacji kanalizacyjnej, spowodowanymi wrzucaniem do muszli klozetowej, zlewozmywaków i umywalek substancji i przedmiotów, które nie powinny się tam znaleźć, Spółdzielnia Mieszkaniowa „Jaroty” informuje, że na podstawie: § 14 ust. 8 Regulaminu używania lokali oraz porządku domowego w zasobach mieszkaniowych SM „Jaroty” w OlsztynieDZIAŁANIE TAKIE JEST NIEDOZWOLONE!


Czytaj dalej komunikat 21-01-2021

BALKONY I OGRÓDKI W KWIATACH 2020

KONKURS „BALKONY I OGRÓDKI W KWIATACH ‘2020”

Kolejny już raz mieliśmy okazję organizować dla mieszkańców naszych osiedli  konkurs „Balkony i ogródki przydomowe w kwiatach”. Bardzo cieszy nas fakt, że dzięki kolejnym edycjom konkursu przybywa tych, którzy podejmują się trudu uprawy roślin i kwiatów na swoich – czasami malutkich – balkonach. Głównym celem naszego konkursu jest zachęcanie mieszkańców do dbałości o estetykę najbliższego otoczenia, a tym samym uatrakcyjnienie wizerunku naszych osiedli.

(więcej…)
Scroll Up