MIKOŁAJKI

MIKOŁAJKI W KLUBACH KULTURY SM ,,JAROTY”

W Klubie ,,Akant” 2 grudnia 2023 r., a następnego dnia w Klubie ,,Na Górce” odbyły się spotkania mikołajkowe, podczas których gry i zabawy mikołajkowe przygotowała i poprowadziła Marta Aleksandra Abłam. Dzieci bawiły się wspólnie z Mikołajem, który częstował ich cukierkami. W spotkaniach uczestniczyło bardzo dużo dzieci w różnym wieku i wszystkie bawiły się świetnie.

(więcej…)

WYMIANA WODOMIERZY

KOMUNIKAT
WYMIANA WODOMIERZY MIESZKANIOWYCH

Przepisami ustawy z dnia 20.04.2021 r. o zmianie ustawy o efektywności energetycznej oraz niektórych innych ustaw Spółdzielnia została zobowiązana do zastąpienia istniejących wodomierzy urządzeniami z funkcją zdalnego odczytu.

W związku z powyższym informujemy, że w dniu 28.11.2023 r. została podpisana umowa na dostawę i montaż wodomierzy mieszkaniowych ciepłej i zimnej wody ze zdalnym odczytem wraz z przekazywaniem danych z firmą METRONA POLSKA Pomiary i Rozliczenia Sp. z o.o. Wykonawca został wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego.

Czytaj dalej WYMIANA WODOMIERZY