ROZMOWA NA CZASIE

KOMUNIKAT WODA

KOMUNIKAT

SM „Jaroty” zwraca się z prośbą o podanie stanów liczników wody na koniec lipca 2022 r.
Powyższe jest następstwem zapowiadanej przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olsztynie podwyżki od 01 sierpnia 2022 r. stawki taryfowej oraz ceny jednostkowej wody.

Zarząd SM „Jaroty”

ZAWIADOMIENIE O WZ 2

ZAWIADOMIENIE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty” w Olsztynie, działając na podstawie § 86  ust. 2 pkt 6 Statutu uprzejmie zawiadamia, że LVIII Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni odbędzie się w dniu 5 sierpnia (piątek) o godz. 17.00 w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7 przy ul. Krasickiego 2 w Olsztynie.

Link do pełnej wersji zawiadomienia

PIKNIK RODZINNY

PIKNIK RODZINNY

Piknik Rodziny zorganizowany przez spółdzielczą i samorządową Radę Osiedla „Nagórki” oraz Osiedlowy Dom Kultury SM „Jaroty” przy współorganizacji z Miejskim Ośrodkiem Kultury przebiegał pod hasłem „Radosne pożegnanie lata” – odbył się 25 września 2021 r. na placu przy ul. Wańkowicza w pobliżu Spółdzielni (relacja w miesięczniku „Jaroty” nr 10/2021 r. – w przygotowaniu).

Zapraszamy do obejrzenia naszej fotorelacji z Pikniku Rodzinnego

(więcej…)

BIESIADY PIECZEWSKIE

BIESIADY PIECZEWSKIE

19 września 2021 r. na terenie parafii Najświętszej Maryi Panny Fatimskiej, przy ul. Bajkowej 15, odbyły się XIV Biesiady Pieczewskie, zorganizowane przez Radę Osiedla „Pieczewo” i księdza prałata Mariana Matuszka, przy współorganizacji z Miejskim Ośrodkiem Kultury, Radą Osiedla „Jaroty” i Osiedlowym Domem Kultury SM „Jaroty” (relacja w miesięczniku „Jaroty” nr 9B/2021 r.).

Zapraszamy do obejrzenia naszej fotorelacji z Biesiad Pieczewskich

(więcej…)