ZAWIADOMIENIE O WALNYM ZEBRANIU

ZAWIADOMIENIE
O ZARZĄDZENIU PODJĘCIA PRZEZ WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁDZIELNI UCHWAŁ NA PIŚMIE

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty” w Olsztynie, działając na podstawie art. 36 § 9-13 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo Spółdzielcze (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 648), zawiadamia o zarządzeniu podjęcia przez Walne Zgromadzenie Spółdzielni uchwał na piśmie w niezbędnym zakresie i głosowaniu na piśmie, które odbędzie się:

21 maja 2021 r. (piątek) od godz. 13:00 do godz. 19:00
w siedzibie Klubu „Akant” przy ul. Kanta 11 w Olsztynie.

ODNOŚNIK DO PEŁNEJ WERSJI DOKUMENTU

ważna informacja

WAŻNA INFORMACJA

Informujemy, że Rada Nadzorcza S.M. „Jaroty” Uchwałą Nr 39/2020 z 27.10.2020 r. wprowadziła zmiany do Regulaminu kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat  za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty”  w Olsztynie.

Zmianie uległy między innymi zapisy dotyczące okresu rozliczania kosztów zużycia wody. Zgodnie z zapisami § 8 ust. 1 okresem rozliczeniowym kosztów zużycia wody zimnej i odprowadzania ścieków jest półrocze, a więc najbliższy termin odczytu wodomierzy mieszkaniowych przypada na 30 czerwca 2021 roku.

Przypominamy, że aktualna treść Regulaminu kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty” w Olsztynie dostępna jest na stronie internetowej Spółdzielni: www.smjaroty.pl

komunikat 21-01-2021

UWAGA!

W związku z powtarzającymi się w ostatnim czasie zatorami instalacji kanalizacyjnej, spowodowanymi wrzucaniem do muszli klozetowej, zlewozmywaków i umywalek substancji i przedmiotów, które nie powinny się tam znaleźć, Spółdzielnia Mieszkaniowa „Jaroty” informuje, że na podstawie: § 14 ust. 8 Regulaminu używania lokali oraz porządku domowego w zasobach mieszkaniowych SM „Jaroty” w OlsztynieDZIAŁANIE TAKIE JEST NIEDOZWOLONE!


Czytaj dalej komunikat 21-01-2021

BALKONY I OGRÓDKI W KWIATACH 2020

KONKURS „BALKONY I OGRÓDKI W KWIATACH ‘2020”

Kolejny już raz mieliśmy okazję organizować dla mieszkańców naszych osiedli  konkurs „Balkony i ogródki przydomowe w kwiatach”. Bardzo cieszy nas fakt, że dzięki kolejnym edycjom konkursu przybywa tych, którzy podejmują się trudu uprawy roślin i kwiatów na swoich – czasami malutkich – balkonach. Głównym celem naszego konkursu jest zachęcanie mieszkańców do dbałości o estetykę najbliższego otoczenia, a tym samym uatrakcyjnienie wizerunku naszych osiedli.

(więcej…)
Scroll Up