ZASOBY

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Jaroty” jest największą spółdzielnią mieszkaniową w Olsztynie i w woj. warmińsko-mazurskim. Zasoby mieszkaniowe położone są na trzech osiedlach o nazwach: „Nagórki”, „Jaroty”, „Pieczewo”.

Na dzień 31.12.2019 r. Spółdzielnia posiadała w eksploatacji:
– 12.446 mieszkań o pow. użytkowej 674.496,93 m²,
– 350 lokali użytkowych o pow. 39.030,45 m²,
– 288 garaży o pow. użytkowej 4.647,52 m².

Powierzchnia lokali zajmowanych na potrzeby własne Spółdzielni wynosiła 4.703 m².
Ogółem powierzchnia użytkowa zasobów Spółdzielni na koniec 2019 r. wynosiła 718.174,49 m².

Według stanu na dzień 31.12 2019 r. Spółdzielnia posiadała 82,1301 ha gruntów, z czego:
– 32,7448 ha stanowią grunty, do których przysługuje prawo własności,
– 49,3853 ha stanowią grunty w wieczystym użytkowaniu.

Spółdzielnia sprawuje również zarząd powierzony na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych w odniesieniu do 35,3023 ha gruntów, do których prawo własności w częściach ułamkowych nieruchomości należy do mieszkańców posiadających odrębną własność.

Na dzień 31.12.2019 r. zgłoszonych do zamieszkania w mieszkaniach było 24.347 osób. W stosunku do roku poprzedniego liczba ta uległa zmniejszeniu o 513 osób.

Scroll Up