ZARZĄD I RADA NADZORCZA

ZARZĄD
 

Halina Zaborowska-Boruch
Prezes Zarządu

Katarzyna Hajduk
wiceprezes ds. ekonomicznych

Sławomir Machnik
wiceprezes ds. technicznych

RADA NADZORCZA


Sebastian Witczak

przewodniczący

Roman Szostek
Jadwiga Kochanowska
Henryka Domasiewicz
Jadwiga Gazda
Barbara Grabowska
Teresa Letachowicz
Kazimierz Oleksiak
Czesław Ragin
Wanda Szwed
Joanna Trzeciakiewicz
Zofia Wysokińska

RADY OSIEDLI
JAROTY

Dorota Kordala
przewodnicząca

Piotr Andrzejczuk
Władysław Bystry
Maria Ciołkowska
Maria Chmielewska
Leon Drewnowski
Antoni Gierszewski
Barbara Kozińska
Wanda Oczkowska
Alicja Popielarczyk
Marzena Skryniuk
Anna Swacha
Jadwiga Szwonder
Zbigniew Tomaszewicz
Bogdan Zdanowicz

NAGÓRKI

Małgorzata Sztąberska
przewodnicząca

Elżbieta Bałdyga
Katarzyna Bloch
Andrzej Górski
Jarosław Kulbicki
Maria Obolewicz
Grażyna Poczta
Kazimierz Stępień
Andrzej Szmitkowski
Halina Wojciechowska-Marcinkiewicz
Hanna Szostek
Jan Tenus
Janina Tunkiewicz
Danuta Zabielska

PIECZEWO

Małgorzata Gieczewska
przewodnicząca

Elżbieta Bondarenko
Henryk Łuziński
Mirosław Mazur
Jarosław Prawdzik
Magdalena Rymaszewska
Tomasz Swędrowski
Jan Wierzbowicz
Maciej Wierzbowicz
Halina Wysocka-Borejszo
Tomasz Wysocki-Borejszo
Tadeusz Zieliński

DYŻURY
RADY NADZORCZEJ

W pierwszy poniedziałek miesiąca (oprócz świąt) dyżuruje przewodniczący Rady Nadzorczej – Sebastian Witczak. Członkowie Rady Nadzorczej przyjmują spółdzielców w sprawach członkowskich w każdy trzeci poniedziałek miesiąca (za wyjątkiem świąt) w biurze Spółdzielni, przy ul. Wańkowicza 9, w godz. 15.00-17.00.

ZARZĄDU

Członkowie Zarządu Spółdzielni: prezes Halina Zaborowska-Boruch, wiceprezes ds. ekonomicznych Katarzyna Hajduk  i wiceprezes ds. technicznych Sławomir Machnik przyjmują spółdzielców w sprawach członkowskich w każdy poniedziałek (oprócz świąt) w godz. 14.00-17.00 w biurze Spółdzielni, przy ul. Wańkowicza 9.

RADY OSIEDLA „NAGÓRKI”

Informujemy, że dyżury członków Rady Osiedla „Nagórki” odbywają się w każdy drugi poniedziałek miesiąca (oprócz świąt) w godzinach 17.15-18.00 w świetlicy Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty”, przy ul. Wańkowicza 9.

RADY OSIEDLA „JAROTY”

Informujemy, że dyżury członków Rady Osiedla „Jaroty” odbywają się w każdy drugi poniedziałek miesiąca (oprócz świąt) w godzinach 17.15-18.00 w siedzibie Administracji Osiedla „Jaroty”, przy ul. Jaroszyka 14.

RADY OSIEDLA „PIECZEWO”

Informujemy, że dyżury członków Rady Osiedla „Pieczewo” odbywają się w każdy drugi poniedziałek miesiąca (oprócz świąt) w godz. 17.15-18.00, w siedzibie Administracji Osiedla „Pieczewo”, przy ul. Jeziołowicza 11.