ZARZĄD I RADA NADZORCZA

ZARZĄD
 

dr Roman Przedwojski
Prezes Zarządu

mgr Jolanta Piechocka
wiceprezes ds. ekonomicznych

inż. Piotr Wałecki
wiceprezes ds. eksploatacji

mgr inż. Sławomir Machnik
wiceprezes ds.  inwestycji i remontów

RADA NADZORCZA


Teresa Biała

przewodnicząca

Piotr Andrzejczuk
Bogumiła Gadziała
Kazimierz Kapla
Ewa Lewczuk
Mirosław Mazur
Aniela Ostrowska
Jarosław Prawdzik
Jerzy Rządkiewicz
Andrzej Szmitkowski
Małgorzata Sztąberska
Marzena Skryniuk

Scroll Up