ZARZĄD I RADA NADZORCZA

ZARZĄD
 

dr Roman Przedwojski
Prezes Zarządu

mgr Jolanta Piechocka
wiceprezes ds. ekonomicznych

inż. Piotr Wałecki
wiceprezes ds. eksploatacji

mgr inż. Sławomir Machnik
wiceprezes ds.  inwestycji i remontów

RADA NADZORCZA


Teresa Biała

przewodnicząca

Piotr Andrzejczuk
Bogumiła Gadziała
Kazimierz Kapla
Ewa Lewczuk
Mirosław Mazur
Aniela Ostrowska
Jarosław Prawdzik
Jerzy Rządkiewicz
Andrzej Szmitkowski
Małgorzata Sztąberska
Marzena Skryniuk

DYŻURY
RADY NADZORCZEJ

W każdy pierwszy poniedziałek miesiąca (oprócz świąt) dyżuruje przewodnicząca Rady Nadzorczej – Teresa Biała. Członkowie Rady Nadzorczej przyjmują spółdzielców w sprawach członkowskich w każdy trzeci poniedziałek miesiąca (za wyjątkiem świąt) w biurze Spółdzielni, przy ul. Wańkowicza 9, w godz. 15.00-17.00.

ZARZĄDU

Członkowie Zarządu Spółdzielni: prezes dr Roman Przedwojski, wiceprezes ds. ekonomicznych mgr Jolanta Piechocka i wiceprezes ds. eksploatacji inż. Piotr Wałecki i wiceprezes ds. inwestycji i remontów mgr inż. Sławomir Machnik przyjmują spółdzielców w sprawach człon­kowskich w każdy poniedziałek (oprócz świąt) w godz. 14.00-17.00 w biurze Spółdzielni, przy ul. Wańkowicza 9.