ZARZĄD I RADA NADZORCZA

ZARZĄD
 

Halina Zaborowska-Boruch
Prezes Zarządu

Jolanta Piechocka
wiceprezes ds. ekonomicznych

Sławomir Machnik
wiceprezes ds.  inwestycji i remontów

RADA NADZORCZA


Teresa Biała

przewodnicząca

Piotr Andrzejczuk
Bogumiła Gadziała
Kazimierz Kapla
Ewa Lewczuk
Mirosław Mazur
Jarosław Prawdzik
Jerzy Rządkiewicz
Andrzej Szmitkowski
Małgorzata Sztąberska
Marzena Skryniuk

DYŻURY
RADY NADZORCZEJ

W pierwszy poniedziałek miesiąca (oprócz świąt) dyżuruje przewodnicząca Rady Nadzorczej – Teresa Biała. Członkowie Rady Nadzorczej przyjmują spółdzielców w sprawach członkowskich w każdy trzeci poniedziałek miesiąca (za wyjątkiem świąt) w biurze Spółdzielni, przy ul. Wańkowicza 9, w godz. 15.00-17.00.

ZARZĄDU

Członkowie Zarządu Spółdzielni: prezes Halina Zaborowska-Boruch, wiceprezes ds. ekonomicznych Jolanta Piechocka  i wiceprezes ds. inwestycji i remontów Sławomir Machnik przyjmują spółdzielców w sprawach członkowskich w każdy poniedziałek (oprócz świąt) w godz. 14.00-17.00 w biurze Spółdzielni, przy ul. Wańkowicza 9.