SPRAWOZDANIA

Plik
pdf Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności SM "Jaroty" za 2020 r.
pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności SM "Jaroty" za 2020 r..
pdf Sprawozdanie finansowe za 2020 r. (bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale, rachunek przepływów pieniężnych).
pdf Opinia niezależnego biegłego rewidenta za 2020 r.
pdf Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności SM "Jaroty" za 2019 r.
pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności SM "Jaroty" za 2019 r.
pdf Sprawozdanie finansowe za 2019 r. (bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale, rachunek przepływów pieniężnych).
pdf Opinia niezależnego biegłego rewidenta za 2019 r.
pdf List polustracyjny za 2018 r.
pdf Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności SM "Jaroty" za 2018 r.
pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności SM "Jaroty" za 2018 r.
pdf Sprawozdanie finansowe za 2018 r. (bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale, rachunek przepływów pieniężnych).
pdf Opinia niezależnego biegłego rewidenta za 2018 r.
pdf List polustracyjny za okres 2015-2017 r.
pdf Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności SM "Jaroty" za 2017 r.
pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności SM "Jaroty" za 2017 r.
pdf Bilans SM "Jaroty" za 2017 r.
pdf Rachunek zysków i strat SM "Jaroty" za 2017 r.
pdf Rachunek przepływów pieniężnych SM "Jaroty" za 2017 r.
pdf Zestawienie zmian w kapitale SM "Jaroty" za 2017 r.
pdf Opinia niezależnego biegłego rewidenta za 2017 r.
pdf List polustracyjny obejmujący działalność inwestycyjną za 2016 r.
pdf Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności SM "Jaroty" za 2016 r.
pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności SM "Jaroty" za 2016 r.
pdf Bilans SM "Jaroty" za 2016 r.
pdf Rachunek zysków i strat SM "Jaroty" za 2016 r.
pdf Rachunek przepływów pieniężnych SM "Jaroty" za 2016 r.
pdf Zestawienie zmian w kapitale SM "Jaroty" za 2016 r.
pdf Opinia niezależnego biegłego rewidenta za 2016 r.
pdf Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności SM "Jaroty" za 2015 r.
pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności SM "Jaroty" za 2015 r.
pdf Bilans SM "Jaroty" za 2015 r.
pdf Rachunek zysków i strat SM "Jaroty" za 2015 r.
pdf Rachunek przepływów pieniężnych SM "Jaroty" za 2015 r.
pdf Zestawienie zmian w kapitale SM "Jaroty" za 2015 r.
pdf Opinia niezależnego biegłego rewidenta za 2015 r.
pdf List polustracyjny za okres 2012-2014 r.
pdf Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności SM "Jaroty" za 2014 r.
pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności SM "Jaroty" za 2014 r.
pdf Bilans SM "Jaroty" za 2014 r.
pdf Rachunek zysków i strat SM "Jaroty" za 2014 r.
pdf Rachunek przepływów pieniężnych SM "Jaroty" za 2014 r.
pdf Zestawienie zmian w kapitale SM "Jaroty" za 2014 r.
pdf Opinia niezależnego biegłego rewidenta za 2014 r.
pdf Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności SM "Jaroty" za 2013 r.
pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności SM "Jaroty" za 2013 r.
pdf Bilans SM "Jaroty" za 2013 r.
pdf Rachunek zysków i strat SM "Jaroty" za 2013 r.
pdf Rachunek przepływów pieniężnych SM "Jaroty" za 2013 r.
pdf Zestawienie zmian w kapitale SM "Jaroty" za 2013 r.
pdf Opinia niezależnego biegłego rewidenta za 2013 r.
pdf List polustracyjny za okres 2012-2013 r.
pdf Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności SM "Jaroty" za 2012 r.
pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności SM "Jaroty" za 2012 r.
pdf Bilans SM "Jaroty" za 2012 r.
pdf Rachunek zysków i strat SM "Jaroty" za 2012 r.
pdf Rachunek przepływów pieniężnych SM "Jaroty" za 2012 r.
pdf Zestawienie zmian w kapitale SM "Jaroty" za 2012 r.
pdf Opinia niezależnego biegłego rewidenta za 2012 r.
pdf Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności SM "Jaroty" za 2011 r.
pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności SM "Jaroty" za 2011 r.
pdf Bilans SM "Jaroty" za 2011 r.
pdf Rachunek zysków i strat SM "Jaroty" za 2011 r.
pdf Rachunek przepływów pieniężnych SM "Jaroty" za 2011 r.
pdf Zestawienie zmian w kapitale SM "Jaroty" za 2011 r.
pdf Opinia niezależnego biegłego rewidenta za 2011 r.
pdf List polustracyjny za okres 2009-2011 r.
pdf Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności SM "Jaroty" za 2010 r.
pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności SM "Jaroty" za 2010 r.
pdf Bilans SM "Jaroty" za 2010 r.
pdf Rachunek zysków i strat SM "Jaroty" za 2010 r.
pdf Rachunek przepływów pieniężnych SM "Jaroty" za 2010 r.
pdf Zestawienie zmian w kapitale SM "Jaroty" za 2010 r.
pdf Bilans SM "Jaroty" za 2009 r.
pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności SM "Jaroty" za 2009 r.
pdf Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności SM "Jaroty" za 2009 r.
pdf Rachunek zysków i strat SM "Jaroty" za 2009 r.
pdf Rachunek przepływów pieniężnych SM "Jaroty" za 2009 r.
pdf Zestawienie zmian w kapitale SM "Jaroty" za 2009 r.
pdf Opinia niezależnego biegłego rewidenta za 2009 r.
pdf Protokół z lustracji SM "Jaroty" za okres 2006-2008.