KONTAKT

SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWA
„JAROTY” W OLSZTYNIE

KRS 0000173269
NIP: 739-020-38-19
Konto Bankowe:
12 1540 1072 2001 5011 5674 0001

SIEDZIBA SPÓŁDZIELNI

ADRES:
10-684 Olsztyn
ul. M. Wańkowicza 9

INFORMACJA – tel. 89 543 55 00

Sekretariat – tel. 89 543 55 03
fax. 89 543 55 45

e-mail: sekretariat@smjaroty.pl

ADRESY ADMINISTRACJI OSIEDLOWYCH
 

Administracja Osiedla Jaroty
ul. K. Jaroszyka 14
tel. 89 543 55 77

Administracja Osiedla Nagórki
ul. M. Wańkowicza 9
tel. 89 543 55 70

Administracja Osiedla Pieczewo
ul. B. Jeziołowicza 11
tel. 89 543 55 88

Dział Czynszów
tel. 89 543 55 30

Rozliczenie wody
tel. 89 543 55 21

Rozliczenie centralnego ogrzewania
tel. 89 543 55 60

 

Dział Windykacji
tel. 89 543 55 17

Dział Członkowsko-Mieszkaniowy
tel. 89 543 55 90

Dział Inwestycji
tel. 89 543 55 19

WAŻNE TELEFONY:

Policja
tel. 997

Straż pożarna
tel. 998

Straż miejska
tel. 986

CAŁODOBOWO

Pogotowie Techniczne
wod.- kan., c.o., c.w., gaz., elektr.
tel. 89 527 37 71

Agencja Ochrony Efekt War-Ma
tel. 89 523 53 22