Archiwum kategorii: PRZETARGI

Przetarg 11-04-2024 TI

Spółdzielnia Mieszkaniowa „JAROTY” w Olsztynie, ul. Wańkowicza 9, tel. 89 543-55-03,
fax 89 543-55-45 ogłasza przetarg nieograniczony na:

Przebudowę sieci SN i nn w celu likwidacji kolizji istniejącej sieci elektroenergetycznej SN i nn z planowanym zagospodarowaniem terenu dz. 344/13 i 344/14 obr. 0126 w Olsztynie

Termin realizacji zamówienia do 15.07.2024 r.

Czytaj dalej

Przetarg 9-04-2024 TI

Spółdzielnia Mieszkaniowa „JAROTY” w Olsztynie, ul. Wańkowicza 9, tel. 89 543-55-03, fax 89 543-55-45 ogłasza przetarg nieograniczony na:

opracowanie studium wykonalności oraz kompletu dokumentów wymaganych do złożenia Wniosku aplikacyjnego, zgodnie z wytycznymi programu Fundusze Europejskie na Infrastruktu-rę, Klimat, Środowisko na lata 2021 – 2027, działanie FENX.01.01 Efektywność energetyczna pn. „Docieplenie 38 budynków mieszkalnych wielorodzinnych znajdujących się w zasobach Spół-dzielni Mieszkaniowej „Jaroty” w Olsztynie”.

Termin realizacji zamówienia do 27.05.2024 r.

Czytaj dalej

Przetarg 4-04-2024 EL

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Jaroty”, ul. Wańkowicza 9, 10-684 Olsztyn, NIP 739-020-38-19, tel. 89 543 55 03 , fax 89 543 55 45; www.smjaroty.pl na podstawie § 1ust. 1 pkt 4), § 5 ust. 1 pkt 1), 2) i 4), § 20 Regulaminu w sprawie zasad i trybu przeprowadzania przetargów w Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty” w Olsztynie ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na najem lokali użytkowych w Olsztynie:

Czytaj dalej

Przetarg 27-03-2024 TAP

Spółdzielnia Mieszkaniowa „JAROTY” w Olsztynie, ul. Wańkowicza 9, tel. 89 543-55-03, fax 89 543-55-45 ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane polegające na wykonaniu:
  1. remontu 594 szt. balkonów i loggii w budynkach mieszkalnych,
  2. malowania elewacji 22 budynków mieszkalnych,
  3. malowania balustrad balkonowych 1 budynku mieszkalnego,
    zarządzanych i należących do zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty” w Olsztynie.

Termin realizacji całości zamówienia – do 30 września 2024 r.

Czytaj dalej

Przetarg 27-03-2024 TI

Spółdzielnia Mieszkaniowa „JAROTY” w Olsztynie, ul. Wańkowicza 9, tel. 89 543-55-03, fax 89 543-55-45 ogłasza przetarg nieograniczony na:

Wymianę opraw oświetleniowych oświetlenia zewnętrznego: ulicznych i parkowych na oprawy autonomiczne LED na osiedlach Pieczewo oraz Jaroty w ilościach:
a) Osiedle Pieczewo oprawy parkowe: 109 szt, oprawy uliczne: 13 szt,
b) Osiedle Jaroty oprawy parkowe: 313 szt, oprawy uliczne: 147 szt.

Termin realizacji zamówienia do 16.08.2024 r.

Czytaj dalej

Przetarg 12-03-2024 TAJ

Spółdzielnia Mieszkaniowa „JAROTY” w Olsztynie, ul. Wańkowicza 9, tel. 89 543-55-03, fax 89 543-55-45 ogłasza przetarg nieograniczony na:

Wykonanie instalacji przeciwpożarowej na dwóch budynkach mieszkalnych przy ul. Orłowicza 29, 33, w Olsztynie

Termin realizacji zamówienia – do 30 października 2024 r.

Czytaj dalej