Przetarg 9-04-2024 TI

Spółdzielnia Mieszkaniowa „JAROTY” w Olsztynie, ul. Wańkowicza 9, tel. 89 543-55-03, fax 89 543-55-45 ogłasza przetarg nieograniczony na:

opracowanie studium wykonalności oraz kompletu dokumentów wymaganych do złożenia Wniosku aplikacyjnego, zgodnie z wytycznymi programu Fundusze Europejskie na Infrastruktu-rę, Klimat, Środowisko na lata 2021 – 2027, działanie FENX.01.01 Efektywność energetyczna pn. „Docieplenie 38 budynków mieszkalnych wielorodzinnych znajdujących się w zasobach Spół-dzielni Mieszkaniowej „Jaroty” w Olsztynie”.

Termin realizacji zamówienia do 27.05.2024 r.

Czytaj dalej