REGULAMINY

Plik
pdf Regulamin udostępniania dokumentów członkom Spółdzielni Mieszkaniowej "Jaroty" w Olsztynie
pdf Regulamin określający obowiązki spółdzielni i członków w zakresie napraw wewnątrz lokali oraz zasady rozliczeń spółdzielni z członkami zwalniającymi lokale SM Jaroty w Olsztynie
pdf Regulamin używania lokali oraz porządku domowego w zasobach mieszkaniowych Spółdzielni Mieszkaniowej "Jaroty" w Olsztynie
pdf Regulamin rozliczeń kosztów ciepła dostarczonego do mieszkań na cele ogrzewania lokali i podgrzewania wody Spółdzielni Mieszkaniowej "Jaroty" w Olsztynie
pdf Regulamin w sprawie zasad i trybu przeprowadzania przetargów w Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty” w Olsztynie
pdf Regulamin rozliczeń kosztów ciepła dostarczanego do mieszkań na cele ogrzewania lokali i podgrzewania wody Spółdzielni Mieszkaniowej "Jaroty" w Olsztynie - dotyczy rozliczeń centralnego ogrzewania lokali, dla których koniec okresu rozliczeniowego przypada nie później niż 31.01.2024 r. oraz rozliczeń podgrzewania wody do 30.06.2023 r.
pdf Regulamin obrad Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej "Jaroty"
pdf Regulamin rozliczeń Spółdzielni i z tytułu przeniesienia własności lokali.
pdf Regulamin określający zasady rozliczania kosztów budowy lokali i ustalania wysokości wkładów budowlanych
pdf Regulamin przyjmowania członków, ustanawiania praw do lokali i zamiany mieszkań w Spółdzielni Mieszkaniowej "Jaroty" w Olsztynie
pdf Regulamin funkcjonowania modułu informatycznego E-USŁUGI w Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty” w Olsztynie
pdf Regulamin Rady Osiedla Spółdzielni Mieszkaniowej ''Jaroty'' w Olsztynie
pdf Regulamin rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej "Jaroty" w Olsztynie
pdf Regulamin w sprawie szczegółowych zasad przyznawania odznaki "Zasłużony Członek Spółdzielni Mieszkaniowej "Jaroty" w Olsztynie" oraz odznaki "Honorowy Członek Spółdzielni Mieszkaniowej "Jaroty" w Olsztynie"
pdf Regulamin gospodarki finansowej Spółdzielni Mieszkaniowej ''Jaroty'' w Olsztynie
pdf Zasady rozbudowy balkonów i loggii w zasobach SM "Jaroty"
pdf Regulamin przetargów na ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności lokalu w Spółdzielni Mieszkaniowej "Jaroty" w Olsztynie.
pdf Regulamin najmu lokali mieszkalnych w Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty” w Olsztynie
pdf Regulamin Komisji Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty” w Olsztynie
pdf Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Jaroty" w Olsztynie
pdf Regulamin Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej ''Jaroty'' w Olsztynie
pdf Regulamin wykorzystania terenów Spółdzielni Mieszkaniowej "Jaroty" w Olsztynie na potrzeby parkingów
pdf Regulamin organizacyjny Spółdzielni Mieszkaniowej ''Jaroty'' w Olsztynie