REGULAMINY

Plik
pdf Regulamin udostępniania dokumentów członkom Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty” w Olsztynie
pdf Regulamin określający obowiązki spółdzielni i członków w zakresie napraw wewnątrz lokali oraz zasady rozliczeń spółdzielni z członkami zwalniającymi lokale SM Jaroty w Olsztynie
pdf Regulamin używania lokali oraz porządku domowego w zasobach mieszkaniowych Spółdzielni Mieszkaniowej "Jaroty" w Olsztynie
pdf Regulamin rozliczeń kosztów ciepła dostarczonego do mieszkań na cele ogrzewania lokali i podgrzewania wody Spółdzielni Mieszkaniowej "Jaroty" w Olsztynie
pdf Regulamin w sprawie zasad i trybu przeprowadzania przetargów w Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty” w Olsztynie
pdf Regulamin rozliczeń kosztów ciepła dostarczanego do mieszkań na cele ogrzewania lokali i podgrzewania wody Spółdzielni Mieszkaniowej "Jaroty" w Olsztynie - dotyczy rozliczeń centralnego ogrzewania lokali, dla których koniec okresu rozliczeniowego przypada nie później niż 30.09.2023 r.
pdf Regulamin obrad Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej "Jaroty"
pdf Regulamin rozliczeń Spółdzielni i z tytułu przeniesienia własności lokali.
pdf Regulamin określający zasady rozliczania kosztów budowy lokali i ustalania wysokości wkładów budowlanych
pdf Regulamin przyjmowania członków, ustanawiania praw do lokali i zamiany mieszkań w Spółdzielni Mieszkaniowej "Jaroty" w Olsztynie
pdf Regulamin funkcjonowania modułu informatycznego E-USŁUGI w Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty” w Olsztynie
pdf Regulamin Rady Osiedla Spółdzielni Mieszkaniowej ''Jaroty'' w Olsztynie
pdf Regulamin rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej "Jaroty" w Olsztynie
pdf Regulamin w sprawie szczegółowych zasad przyznawania odznaki "Zasłużony Członek Spółdzielni Mieszkaniowej "Jaroty" w Olsztynie" oraz odznaki "Honorowy Członek Spółdzielni Mieszkaniowej "Jaroty" w Olsztynie"
pdf Regulamin gospodarki finansowej Spółdzielni Mieszkaniowej ''Jaroty'' w Olsztynie
pdf Zasady rozbudowy balkonów i loggii w zasobach SM "Jaroty"
pdf Regulamin organizacyjny Spółdzielni Mieszkaniowej ''Jaroty'' w Olsztynie
pdf Regulamin przetargów na ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności lokalu w Spółdzielni Mieszkaniowej "Jaroty" w Olsztynie.
pdf Regulamin najmu lokali mieszkalnych w Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty” w Olsztynie
pdf Regulamin Komisji Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty” w Olsztynie
pdf Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Jaroty" w Olsztynie
pdf Regulamin Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej ''Jaroty'' w Olsztynie
pdf Regulamin wykorzystania terenów Spółdzielni Mieszkaniowej "Jaroty" w Olsztynie na potrzeby parkingów