Archiwum kategorii: WIADOMOŚCI

KOMUNIKAT WODA2

PRZYPOMINAMY KOMUNIKAT SM JAROTY

Szanowni Państwo,

zwracamy się z prośbą o podanie odczytów wodomierzy na dzień 31.03.2022 r., co umożliwi dokonanie rozliczenia kosztów odpadów komunalnych w I kwartale 2022 r. po niższych, dotychczasowych stawkach.

Rada Miasta Olsztyna Uchwałą nr XLII/693/22 z dnia 23 lutego 2022 r. podwyższyła opłatę za gospodarowanie odpadami w nieruchomościach zamieszkałych z 8,40 zł za 1m3 na 9,70 zł za 1 m3. Nowa stawka będzie obowiązywać od 01.04.2022 r.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią Uchwały Rady Miasta:
https://prawomiejscowe.pl/UrzadMiastaOlsztyna/document/817366/Uchwa%C5%82a-XLII_693_22

Jednocześnie przypominamy, że stawka ta dotyczy opłat pobieranych od właścicieli nieruchomości, a więc dotyczy opłaty wnoszonej przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Jaroty” na rzecz Gminy Olsztyn.

Poniesione przez Spółdzielnię koszty zostaną następnie rozliczone pomiędzy Spółdzielnią,
a użytkownikami lokali mieszkalnych proporcjonalnie do indywidualnego zużycia wody w lokalu.

Uchwała ta podwyższa również wysokość zwolnienia z części opłat osobom, którym przysługuje Karta Dużej Rodziny zamieszkującym na danej nieruchomości z 5 zł za osobę na 6 zł za osobę miesięcznie.

KOMUNIKAT WODOMIERZE

KOMUNIKAT SM JAROTY

Szanowni Państwo,

zwracamy się z prośbą o podanie odczytów wodomierzy na dzień 31.03.2022 r., co umożliwi dokonanie rozliczenia kosztów odpadów komunalnych w I kwartale 2022 r. po niższych, dotychczasowych stawkach.

Rada Miasta Olsztyna Uchwałą nr XLII/693/22 z dnia 23 lutego 2022 r. podwyższyła opłatę za gospodarowanie odpadami w nieruchomościach zamieszkałych z 8,40 zł za 1m3 na 9,70 zł za 1 m3. Nowa stawka będzie obowiązywać od 01.04.2022 r.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią Uchwały Rady Miasta:
https://prawomiejscowe.pl/UrzadMiastaOlsztyna/document/817366/Uchwa%C5%82a-XLII_693_22

Jednocześnie przypominamy, że stawka ta dotyczy opłat pobieranych od właścicieli nieruchomości, a więc dotyczy opłaty wnoszonej przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Jaroty” na rzecz Gminy Olsztyn.

Poniesione przez Spółdzielnię koszty zostaną następnie rozliczone pomiędzy Spółdzielnią,
a użytkownikami lokali mieszkalnych proporcjonalnie do indywidualnego zużycia wody w lokalu.

Uchwała ta podwyższa również wysokość zwolnienia z części opłat osobom, którym przysługuje Karta Dużej Rodziny zamieszkującym na danej nieruchomości z 5 zł za osobę na 6 zł za osobę miesięcznie.

OBRONA CYWILNA

OBRONA CYWILNA
ALARMOWANIE I OSTRZEGANIE

Żyjemy w czasach pandemii, konfliktów międzynarodowych i lokalnych, nasza granica z Białorusią od dłuższego czasu budzi nasze niepokoje, podobnie niepokojąca staje się sytuacja na granicy z Ukrainą. W obliczu wszelkich zagrożeń czasu pokoju, działań terrorystycznych czy wojennych ważną sprawą jest znajomość sygnałów alarmowych i komunikatów ostrzegawczych oraz zasad działania po ich usłyszeniu. 

Link do pełnej wersji artykułu

KOMUNIKAT PRZETARGI

KOMUNIKAT

„Spółdzielnia Mieszkaniowa „JAROTY” w Olsztynie ul. Wańkowicza 9, tel. (89) 543-55-03, fax. (89) 543-55-45 uprzejmie informuje obecnych i przyszłych kontrahentów, że z dniem 1 listopada 2021 r. wszelkie ogłoszenia Spółdzielni ukazywać się będą na stronie internetowej Spółdzielni www.smjaroty.pl

PIKNIK RODZINNY

PIKNIK RODZINNY

Piknik Rodziny zorganizowany przez spółdzielczą i samorządową Radę Osiedla „Nagórki” oraz Osiedlowy Dom Kultury SM „Jaroty” przy współorganizacji z Miejskim Ośrodkiem Kultury przebiegał pod hasłem „Radosne pożegnanie lata” – odbył się 25 września 2021 r. na placu przy ul. Wańkowicza w pobliżu Spółdzielni (relacja w miesięczniku „Jaroty” nr 10/2021 r. – w przygotowaniu).

Zapraszamy do obejrzenia wideorelacji, nagranej i emitowanej przez Telewizję Olsztyn oraz naszej fotorelacji z Pikniku Rodzinnego

(więcej…)

BIESIADY PIECZEWSKIE

BIESIADY PIECZEWSKIE

19 września 2021 r. na terenie parafii Najświętszej Maryi Panny Fatimskiej, przy ul. Bajkowej 15, odbyły się XIV Biesiady Pieczewskie, zorganizowane przez Radę Osiedla „Pieczewo” i księdza prałata Mariana Matuszka, przy współorganizacji z Miejskim Ośrodkiem Kultury, Radą Osiedla „Jaroty” i Osiedlowym Domem Kultury SM „Jaroty” (relacja w miesięczniku „Jaroty” nr 9B/2021 r.).


Zapraszamy do obejrzenia wideorelacji, nagranej i emitowanej przez Telewizję Olsztyn oraz naszej fotorelacji z Biesiad Pieczewskich

(więcej…)