Archiwum kategorii: WIADOMOŚCI

OŚWIADCZENIE

OŚWIADCZENIE

W związku z propagowaniem w przestrzeni publicznej nieprawdziwych informacji na temat Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty” w Olsztynie, pragniemy wyjaśnić naszym mieszkańcom, iż nie jest prawdą, aby Spółdzielnia pobierała jakiekolwiek marże lub dodatkowe opłaty w ramach rozliczenia energii cieplnej. Również nieprawdziwe są pozostałe tezy wygłaszane publicznie przez organizatorów zgromadzenia, w tym niedawno stawiane wobec Spółdzielni zarzuty w zakresie ustanowienia kuratora. Postanowieniem Sądu Okręgowego w Olsztynie z dnia 29.08.2023 r. prawomocnie oddalono wniosek o ustanowienie dla Spółdzielni kuratora. Świadczy to o tym, że jej organy, takie jak Zarząd i Rada Nadzorcza są prawidłowo umocowane do działania.

Informacje w każdej sprawie są udzielane członkom Spółdzielni pisemnie, bezpośrednio przez pracowników Spółdzielni oraz na dyżurach członków Zarządu. Dodatkowo żaden z organizatorów zgromadzenia z dnia 11 września 2023 r. nie wyraził zainteresowania jakąkolwiek formą kontaktu ze Spółdzielnią w celu uzyskania informacji co do sposobu rozliczenia kosztów podgrzania wody.

Ponadto Spółdzielnia wyraźnie sprzeciwia się propagowaniu agresywnych postaw przez organizatorów ostatnich wydarzeń. Także brak jest zgody na wykorzystywanie Spółdzielni i jej członków do forsowania swoich interesów przez jakiekolwiek ugrupowania polityczne. Przestrzeń spółdzielcza powinna pozostać wolna od wpływów zewnętrznych i jako taka stanowić forum, zapewniające komunikację z jej członkami.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Jaroty” w Olsztynie cały czas oferuje dostęp do informacji i wyjaśnień swoim członkom i stoi na stanowisku, że to dialog powinien stanowić podstawę rozwiązywania ewentualnych wątpliwości. Wszystkie działania Spółdzielni podyktowane są przede wszystkim interesem spółdzielców oraz szacunkiem do nich.

Zarząd SM „Jaroty”

EBOK-KOMUNIKAT

WSZYSTKIE INFORMACJE O LOKALU ZAWSZE POD RĘKĄ!

Serdecznie zapraszamy do korzystania z nowych funkcjonalności w ramach eBOK. Od 1 stycznia 2023 roku uruchomiono moduł pozwalający na umieszczanie części dokumentów związanych z opłatami za lokale, rozliczeniami mediów itp. w formie elektronicznej w module E-USŁUG.

Formularz dostępny pod adresem:
https://smjaroty.pl/formularze-wnioski/

 

KOMUNIKAT EBOK DOKUMENTY

KOMUNIKAT

Informujemy o zamieszczeniu w serwisie e-usługi protokołów oraz uchwał Rady Nadzorczej i Zarządu. Od września 2022 r. ww. dokumenty są publikowane w serwisie e-usługi i dostępne jedynie dla zalogowanych członków Spółdzielni.

Zarząd SM „Jaroty”

BIESIADY PIECZEWSKIE

XV JUBILEUSZOWE BIESIADY PIECZEWSKIE

Oj, działo się, działo! W minioną niedzielę, 24 września br., na terenie parafii Najświętszej Maryi Panny Fatimskiej, przy ul. Bajkowej 15, odbyły się zorganizowane przez Radę Osiedla „Pieczewo” i ks. prałata Mariana Matuszka XV Jubileuszowe Biesiady Pieczewskie pod Honorowym Patronatem Prezydenta Olsztyna Piotra Grzymowicza. Współorganizatorem festynu był MOK, OSiR i Osiedlowy Dom Kultury SM „Jaroty”.

(więcej…)

FESTYN RODZINNY

FESTYN RODZINNY NA NAGÓRKACH

W piękną, słoneczną sobotę, 16 września br., mieszkańcy Nagórek mieli okazję spotkać się na Pikniku Rodzinnym. Część artystyczną poprowadziła Aneta Nowak (Klub „Akant”), a uczestnicy pikniku mieli okazję zobaczyć m. in.: pokaz tańców narodowych (wykonanie: Iga Nitkiewicz i Kuba Wierzbicki, trenerka Monika Nitkiewicz), walca angielskiego i oberka (wykonanie: Zuzanna Lenkiewicz i Kacper Mikołajczyk, trener Piotr Starowicz), dance fitness (wykonanie: Beata Vashchenko), rumbę (wykonanie: Kamila Drożyner i Daniel Budziński, Studio Tańca „Muza”), piękny występ grupy „Roztańczone”, a także wysłuchać występów solistów i chóru dziecięcego prowadzonego przez Małgorzatę Szmit (Studium Edukacji Artystycznej „Muza Art.”) oraz Uczniów Marcina Starczewskiego (Wojtek Krupiński, Piotr Baraszkiewicz, Kuba Sołtysiak, Studio Gitary Goostaw.com). W czasie pikniku swoje prace zaprezentowały panie uczęszczające na zajęcia malarskie w Klubie „Na Górce”.

(więcej…)

BALKONY I OGRÓDKI W KWIATACH

NA JAROTACH WRĘCZONO NAGRODY LAUREATOM KONKURSU
„BALKONY I OGRÓDKI W KWIATACH”

Jak co roku i tym razem nie zawiedli mieszkańcy naszych osiedli ukwiecając balkony i kolorowe ogródki przydomowe. Nie od dziś wiadomo, że widok pięknych kwiatów poprawia nastrój i to nie tylko tym, którzy je sadzą i pielęgnują, ale również przechodniom, którzy podziwiają ich piękno. Komisja konkursowa, składająca się z członków Rady Osiedla „Jaroty”, wielokrotnie oglądała ukwiecone balkony i ogródki, gdyż o zwycięstwie nie decydował tylko początkowy efekt, ale sukcesywne dbanie o rośliny przez całe lato. W ocenie konkursowej komisja oceniała ogólne wrażenie estetyczne, ale również różnorodność nasadzeń, aranżację i oryginalność, a także stan i dekoracyjność ukwiecenia.

(więcej…)

ARTYKUŁ KOSZT PODGRZANIA WODY

KOSZT PODGRZANIA WODY – DLACZEGO TAKI WYSOKI?

Koszty ciepła to wyłącznie opłaty ponoszone przez Spółdzielnię na rzecz dostawcy ciepła, tj. Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Olsztynie (MPEC), naliczane według wskazań urządzeń pomiarowych (ciepłomierzy i wodomierzy stanowiących układ pomiarowo-rozliczeniowy) i aktualnej taryfy za ciepło. Spółdzielnia nie odnosi żadnych korzyści finansowych z tytułu dostawy i rozliczania ciepła w budynkach.

(więcej…)

Tablice reklamowe

KOMUNIKAT

Spółdzielnia Mieszkaniowa „JAROTY” informuje, że na terenach trzech Osiedli tj. NAGÓRKI, PIECZEWO i JAROTY posiada tereny, które mogą być przeznaczone pod dzierżawę w celu ustawienia tablic reklamowych, bilbordów, plakatów itp.  Zainteresowane osoby w celu ustalenia konkretnej lokalizacji winny kontaktować się z Kierownikami poszczególnych Osiedli pod numerami:

  • Administracja Osiedla Nagórki – 89 543 55 23;
  • Administracja Osiedla Pieczewo – 89 543 55 56;
  • Administracja Osiedla Jaroty – 89 543 55 61.